Zarządzanie kryzysem indywidualnym

Studia na kierunku Zarządzanie kryzysem indywidualnym mają za zadanie przygotować specjalistów do pracy z osobami mającymi problemy adaptacyjne, nieradzącymi sobie z wymaganiami współczesnego życia społecznego oraz osobami, które znalazły się w sytuacji kryzysowej.

Oferowane specjalności:

  • Zarządzanie kryzysem psychologicznym
  • Zarządzanie kryzysem bezpieczeństwa.

Absolwenci kierunku Zarządzanie kryzysem indywidualnym nabędą umiejętności do projektowania i realizowania programów interwencyjnych, rozpoznawania i rozwiązywania problemów indywidualnych, stosowania metod wsparcia, poradnictwa psychologicznego oraz interwencji wobec osób doświadczających kryzysów psychologicznych oraz bezpieczeństwa. Ponadto nabędą umiejętności i kompetencje sprzyjające efektywnej pracy w zespole, komunikowania się z otoczeniem, samodzielnego uczenia się oraz planowania rozwoju zawodowego, kształtowania wrażliwości etycznej, refleksyjności, poczucia odpowiedzialności oraz postaw prospołecznych.

Absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych różnych szczebli lub organizacjach zajmujących się reakcją na zdarzenia czy sytuacje kryzysowe, w instytucjach administracji publicznej, urzędach miejskich i wojewódzkich, policji, straży miejskiej, straży granicznej, straży pożarnej, ośrodkach interwencji kryzysowej, schroniskach dla ofiar przemocy w rodzinie, zespołach samorządowych i rządowych odpowiedzialnych za politykę zdrowotną oraz działania w sytuacjach kryzysowych.

Jakie uczelnie oferują kierunek Zarządzanie kryzysem indywidualnym

W których miastach można studiować Zarządzanie kryzysem indywidualnym

Szczecin

Szczecin
Uczelnie: 15
Kierunki: 195

Komentarze (0)

No comments found