Filologia germańska w Opolu

Dla kogo studia germanistyczne?

To studia dla osób, które interesują się literaturą, kulturą i historią krajów określonego obszaru językowego. Studia filologiczne są propozycją dla osób o predyspozycjach językowych, łatwo przyswajających nowe słownictwo, posiadających słuch fonetyczny, otwarte na inne kultury.

Niektóre przedmioty wymagają niemal analitycznych predyspozycji – kiedy będziecie szczegółowo badać pewne struktury, słowotwórstwo, znaczenie słów, zwrotów.

Gdy będziecie analizować strukturę języka, jego rozwój historyczny, praktyczna nauka języka nie do końca będzie przypominać to, jak do tej pory uczyliście się języka obcego.

Gdzie w Opolu można studiować filologię germańską?

Jedyna uczelnia, która oferuje kształcenie na tym kierunku to Uniwersytet Opolski.

Studia realizowane są na Wydziale Filologicznym, w Instytucie Filologii Germańskiej.

Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z języka polskiego i języka niemieckiego. Pod uwagę będzie brany poziom podstawowy lub rozszerzony.

Jak wyglądają studia na filologii germańskiej w Opolu?

Studia I stopnia trwają 3 lata, kończą się dyplomem licencjata. Po nich można kontynuować na Wydziale kształcenie na magisterskich studiach II stopnia.

Przykładowe przedmioty w programie studiów: praktyczna nauka języka niemieckiego, pisanie akademickie, gramatyka opisowa, teoria literatury, historia literatury niemieckiej, wiedza o krajach obszaru językowego, historia języka niemieckiego, historia wybranego obszaru językowego,językoznawstwo współczesne, ochrona własności intelektualnej. W toku studiów pojawiają się przedmioty właściwe dla wybranego modułu tematycznego.

Filologia germańska realizowana jest w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Rok studiów niestacjonarnych kosztuje 3900 zł.

Studenci studiów stacjonarnych mają do wyboru następujące moduły tematyczne:

  • tłumaczeniowy
  • niderlandzki
  • język niemiecki w prawie i gospodarce
  • moduł rozszerzonej nauki język angielskiego.

Na magisterskich studiach II stopnia wybrać można profil nauczycielski – ukierunkowany jest na przygotowanie do pracy w zawodzie nauczyciela.

Perspektywy pracy po studiach

Absolwenci studiów, po uzyskaniu odpowiednich uprawnień, mogą pracować jako nauczyciele języka niemieckiego w szkołach podstawowych, średnich, szkołach języków obcych.

Doskonała znajomość języka niemieckiego pozwala na pracę w firmach współpracujących z kontrahentami zagranicznymi, gdzie oprócz umiejętności płynnej komunikacji niezbędna jest znajomość realiów życia, uwarunkowań kulturowych: w agencjach turystycznych, przedsiębiorstwach handlowych, działach marketingu i promocji, redakcjach prasowych, radiowych, telewizyjnych, wydawnictwach, instytucjach kulturalnych, ale też dyplomacji, instytucjach Unii Europejskiej, organizacjach międzynarodowych.

Uzyskanie kwalifikacji translatorskich pozwala na podjęcie pracy w biurach tłumaczeń, instytucjach rządowych i unijnych, wydawnictwach, mediach.

Zastanawiacie się, czy germanistyka to dobry wybór? Autorka bloga opowiada o swoich studiach, wskazuje najbardziej problematyczne przedmioty, ocenia.

Przeczytajcie:

https://zycienaszescdziesiatprocent.blogspot.com/2014/02/studiowanie-germanistyki-jak-tam.html.