Biokosmetologia

Biokosmetologia to kierunek studiów, który pozwoli zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania i produkcji biokosmetyków, jak i kosmetologii.

Studiując Biokosmetologię poznasz właściwości naturalnych surowców kosmetycznych (roślinnych i zwierzęcych), w tym ekologicznych; metody ich pozyskiwania, przechowywania, jak również identyfikacji składników aktywnych. Będziesz potrafił opracować innowacyjne receptury, sporządzać preparaty kosmetyczne; posługiwać się sprzętem niezbędnym do produkcji biokosmetyków oraz wykorzystywać aparaturę do zabiegów kosmetycznych.

Absolwent kierunku Biokosmetologia może podjąć pracę w przedsiębiorstwach z sektora produkcji i technologii kosmetyków, w laboratoriach zajmujących się oceną składu i jakości kosmetyków, w jednostkach kontrolujących jakość surowców kosmetycznych, instytucjach badawczych, koncernach kosmetycznych zajmujących się produkcją i dystrybucją kosmetyków, w firmach branżowych na stanowiskach konsultantów, technologów i menadżerów.

Jakie uczelnie oferują kierunek Biokosmetologia

W których miastach można studiować Biokosmetologia

Lublin

Uczelnie: 10
Kierunki: 247

Komentarze (0)

No comments found