Biznes międzynarodowy

Studia na kierunku Biznes międzynarodowy pozwalają na uzyskanie atrakcyjnego wykształcenia o wysokim prestiżu społecznym.

W programie przewidziano intensywną naukę dwóch języków obcych. Zajęcia odbywają się w formie wykładów, konwersatoriów oraz aktywnych form warsztatowych. Studenci odbywają praktyki w firmach i organizacjach międzynarodowych, co daje im możliwość zdobycia pracy po ich ukończeniu kształcenia.

Specjalności:

  • Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym
  • Międzykulturowa komunikacja w biznesie
  • E-commerce i nowoczesne technologie w marketingu
  • Eventy i targi międzynarodowe
  • Tworzenie i rozwój start-upów

Gdzie można pracować po biznesie międzynarodowym?

Absolwenci mają różnorodne możliwości zatrudnienia a takich placówkach, jak: instytucje publiczne, państwowe i samorządowe, fundacje i stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, biura projektowe i inżynierskie, korporacje i organizacje międzynarodowe, instytucje szkoleniowe, firmy konsultingowe, centra badawcze, think tanki, instytucje badawczo-rozwojowe, firmy audytorskie zatrudniające konsultantów.

Jakie uczelnie oferują kierunek Biznes międzynarodowy

W których miastach można studiować Biznes międzynarodowy

Warszawa

Uczelnie: 71
Kierunki: 586

Komentarze (0)

No comments found