Data engineering

Kierunek studiów Data Engineering, czyli Inżynieria Danych kształci specjalistów posiadających niezbędną wiedzę i praktyczne doświadczenie gromadzenia, eksploracji, analizy i interpretacji danych, wykorzystując nowoczesne narzędzia informatyczne.

Kierunek ten ma w aspekcie zastosowań charakter interdyscyplinarny, a oparty jest na podstawach matematyki, statystyki i informatyki. W proponowanym programie studiów oferowane są specjalności:

  • metody sztucznej inteligencji
  • analiza danych

Specyfiką studiów na kierunku Inżynieria danych jest położenie nacisku na dynamicznie rozwijające się metody sztucznej inteligencji oraz zagadnienia digitalizacji i interpretacji wyników pomiarów parametrów układów fizycznych, co jest z jednej strony domeną fizyki, ale jednocześnie ogólnym problemem komunikacji „rzecz-komputer”.

Kierunek Inżynieria danych umożliwi studentom zdobycie umiejętności w najbardziej dynamicznie rozwijającej się współcześnie dziedzinie technologii informatycznych, mianowicie analizie dużych zbiorów danych (ang. Big Data, Data Mining), i związanej z tym sztucznej inteligencji czy uczeniem maszynowym. Duży nacisk podczas studiów kładzie się na zdobywanie wiedzy i umiejętności zawodowych dających przyszłe możliwości specjalistycznego zatrudnienia informatycznego zarówno na szczeblu lokalnym w regionie, jak i globalnym.

Gdzie praca po kierunku studiów Data Engineering, czyli Inżynieria Danych?

Absolwenci kierunku Inżynieria danych będą mogli znaleźć zatrudnienie w instytucjach specjalizujących się w pozyskiwaniu i przetwarzaniu danych, w zabezpieczaniu danych, w prywatnych i państwowych przedsiębiorstwach na stanowiskach wymagających umiejętności analizowania informacji i tworzenia rozwiązań wspierających strategie oraz decyzje pracodawców. Praca w urzędach statystycznych, przedsiębiorstwach, biznesie, uczelniach i laboratoriach badawczych.

Jakie uczelnie oferują kierunek Data engineering
W których miastach można studiować Data engineering

Kielce

Kielce
Uczelnie: 8
Kierunki: 92
Komentarze (0)
No comments found