Filologia angielska z lingwistyką stosowaną

Studia na kierunku Filologia angielska z lingwistyką stosowaną umożliwiają zdobycie biegłej znajomości języka, poznanie historii i kultury anglosaskiego oraz iberyjskiego kręgu językowego.

Studenci prezentowanej specjalności zostaną wyposażeni w wiedzę z zakresu historii, literatury, kultury krajów angielskiego i hiszpańskojęzycznego obszaru językowego, jak również wiedzę teoretyczno - literacką i językoznawczą.

Program studiów filologicznych został opracowany w oparciu o nowoczesne koncepcje kształcenia przygotowując studentów do sprostania wyzwaniom współczesnego rynku pracy. Słuchacze zdobywają interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego.

Po ukończeniu studiów na kierunku Filologia angielska z lingwistyką stosowaną absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w placówkach dyplomatycznych, instytucjach samorządu lokalnego i placówkach kultury. Zdobyte umiejętności filologiczne dadzą absolwentom podstawy do pracy w wydawnictwach, redakcjach czasopism, mediach i firmach zajmujących się Public Relations. Absolwenci znajdą również pracę w szkołach podstawowych, średnich, instytucjach prowadzących szkolenia kursowe, w charakterze tłumacza, w organizacjach turystycznych.

Kierunki pokrewne do kierunku Filologia angielska z lingwistyką stosowaną
Jakie uczelnie oferują kierunek Filologia angielska z lingwistyką stosowaną
W których miastach można studiować Filologia angielska z lingwistyką stosowaną

Lublin

Lublin
Uczelnie: 10
Kierunki: 263
Komentarze (0)
No comments found