Filologia czeska

Studenci filologii czeskiej nauczą się biegle języka czeskiego (nauka zaczyna się od podstaw) i przeczytają wiele pasjonujących czeskich książek. Zdobędą wiedzę w zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa.

Program studiów obejmuje również przedmioty ogólne (historię filozofii, literaturę powszechną) historię Czech, historię literatury czeskiej, drugi język słowiański i język zachodni. Wycieczki i wyjazdy studyjne pomogą ci rozwinąć twoje zainteresowania.

Absolwenci studiów licencjackich uzyskują stopień licencjata filologii w zakresie filologii czeskiej zaś studiów magisterskich - magistra. Po pierwszym roku student wybiera specjalność, np. językoznawczą lub literaturoznawczą, a na studiach II stopnia może zdecydować się na specjalizację translatoryczną.

Jaka praca po filologii czeskiej?

Absolwenci znajdą pracę w polskich i międzynarodowych firmach, które współpracują z czeskimi partnerami i w czeskich firmach, które wchodzą na polski rynek. Znajdą pracę także w instytucjach samorządowych, urzędach, instytucjach kultury oraz biurach tłumaczeń. Posiadają kompetencje przydatne w pracy w administracji rządowej, instytucjach krajowych, organach Unii Europejskiej, placówkach oświatowych, wydawniczych, redakcjach czasopism, turystyce, organizacjach pozarządowych, fundacjach, instytucjach gospodarczych i środkach masowego przekazu.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 2 rekordy.
47-400 Racibórz , ul. Słowackiego 55
+48 (32) 415 50 20,
45-040 Opole , pl. Kopernika 11
+48 (77) 541 59 88,

Komentarze (0)

Brak komentarzy