Human rights and genocide studies

Human Rights and Genocide Studies to w dosłownym tłumaczeniu studia o prawach człowieka i ludobójstwie.

Kierunek powstał w związku z rosnącym zainteresowaniem naukowym w zakresie praw człowieka oraz kwestią ludobójstwa, a raczej problemem z powstrzymaniem go. Program studiów jest interdyscyplinarny i prowadzony w języku angielskim w czterech uczelniach na Europie: Collegium Civitas w Warszawie, Uniwersytecie Europejskim w Niemczech, Kingston University w Wielkiej Brytani i Siena University we Włoszech.

Pierwszy semestr studiów studenci spędzają na Kingston University lub na Uniwersytecie Europejskim. Drugi realizują na wybranej uczelni z wyjątkiem tej, na której studiowali w poprzednim półroczu. W kolejnym semestrze studenci piszą pracę dyplomową pod opieką profesora z wybranej uczelni.

Podczas studiów badane są takie zagadnienia jak: ramy prawne i instytucjonalne praw człowieka, ludobójstwo i masowa przemoc, metody badań na prawami człowieka i ludobójstwem, zapobieganie ludobójstwa, holocaust, konflikty międzynarodowe, pertraktacje pokojowe, przestępstwa wojenne, techniki negocjacyjne, współczesny nacjonalizm, prawo karne, prawa mniejszości. Uczelnie zapewniają staż dla wszystkich studentów w krajowych i międzynarodowych agencjach i organizacjach.

Perspektywy pracy po Human Rights and Genocide Studies

Po ukończeniu tego kierunku absolwent może się starać o pracę w administracji państwowej jak i w instytucjach pozarządowych w kraju i za granicą. Możne również ubiegać się o przedłużenie współpracy z instytucją, w której odbywał się staż (Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Żydowski Instytut Historyczny, Kancelaria Senatu RP, Biuro Trybunału Konstytucyjnego RP, Polska Akcja Humanitarna, Transparency International).

Jakie uczelnie oferują kierunek Human rights and genocide studies

W których miastach można studiować Human rights and genocide studies

Warszawa

Uczelnie: 71
Kierunki: 586

Komentarze (0)

No comments found