Inżynieria meblarstwa

Na kierunku Inżynieria meblarstwa studenci będą mogli zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu wzornictwa, projektowania mebli oraz planowania procesu produkcji i logistyki. Kształcenie będzie prowadzone we współpracy z producentami mebli, a studia obejmować będą praktyki w przedsiębiorstwach meblarskich.

Studenci kierunku Inżynieria meblarstwa zdobędą gruntowną wiedzę i praktyczne kompetencje w zakresie planowania, przygotowania i utrzymania systemów produkcji mebli. Poznają techniki i technologie meblarskie, właściwości materiałów typowych dla drzewnictwa i zdobędą wiedzę z zakresu podstaw zapisu i projektowania konstrukcji mebli z wykorzystaniem wspomagania komputerowego.
Dzięki współpracy z producentami mebli oraz praktykom w przedsiębiorstwach produkcyjnych poznają specyfikę branży meblarskiej oraz zdobędą konkretne kompetencje zawodowe cenione na rynku pracy.

Wybrane przedmioty realizowane w trakcie studiów:

 • Grafika inżynierska
 • Materiałoznawstwo
 • Nauka o drewnie
 • Style i trendy w meblarstwie
 • BHP w meblarstwie
 • Podstawy metrologii
 • Fizyka drewna
 • Chemia drewna
 • Ergonomia mebli
 • Wzornictwo przemysłowe
 • Podstawy konstrukcji mebli
 • Podstawy zapisu konstrukcji w środowisku CAD
 • Tworzywa drzewne
 • Hydrotermiczna i plastyczna obróbka drewna
 • Metody modyfikacji drewna
 • Techniki łączenia w meblarstwie
 • Komputerowe wspomaganie projektowania mebli
 • Maszyny i urządzenia produkcyjne w meblarstwie
 • Inżynieria mebli skrzyniowych
 • Zarządzanie produkcją mebli
 • Inżynieria mebli szkieletowych i tapicerowanych
 • Wprowadzenie do logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw
 • Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa
 • Renowacja i konserwacja mebli
 • Programowanie obrabiarek CNC
 • Transport
 • Zarządzanie jakością
 • Projektowanie wnętrz
 • Design i wizualizacja mebla
 • Automatyzacja i robotyzacja w inżynierii meblarstwa
 • Projektowanie procesów produkcyjnych w meblarstwie
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Systemy MRP/ERP
 • Informatyczne systemy zarządzania przedsiębiorstwem


Jakie uczelnie oferują kierunek Inżynieria meblarstwa

W których miastach można studiować Inżynieria meblarstwa

Białystok

Białystok
Uczelnie: 10
Kierunki: 99

Komentarze (0)

No comments found