Inżynieria multimediów

Absolwent kierunku Inżynieria Multimediów jest specjalistą w dziedzinie wykorzystywania wszelakiego sprzętu i oprogramowania użytecznego w technikach audio-wizualnych. Posiada umiejętności obsługi różnorodnych systemów operacyjnych posiadając jednocześnie solidną wiedzę z zakresu informatyki, akustyki, matematyki oraz optyki. Oprócz ugruntowanej wiedzy teoretycznej i umiejętności obsługi narzędzi programistycznych, inżynier multimediów potrafi obsługiwać specjalistyczny sprzęt niezbędny wykorzystywany w technikach multimedialnych.

Realizacja obrazu

Absolwent specjalności Realizacja obrazu to wykwalifikowany inżynier posiadający umiejętności wykorzystania istniejącego i tworzenia własnego oprogramowania służącego do przetwarzania plików graficznych i multimedialnych stosowanych w technologiach internetowych, reklamie, przemyśle rozrywkowym oraz do wizualizacji danych eksperymentalnych, wyników obliczeń inżynierskich i naukowych. Absolwent ma również kwalifikacje w zakresie komputerowego składu tekstu, posiada umiejętność współpracy z artystami-grafikami, filmowcami i innymi przedstawicielami świata kultury i sztuki. W szczególności absolwent ten posiada umiejętności w zakresie:

 • obsługi komercyjnych i darmowych programów graficznych,
 • przygotowania statycznej i interaktywnej dwu- i trójwymiarowej grafiki rastrowej i wektorowej,
 • tworzenia plików graficznych na potrzeby Internetu,
 • obróbki fotografii cyfrowej,
 • wykonywania post-produkcyjnych prac w zakresie nagrań video,
 • generowania realistycznej animacji komputerowej,
 • tworzenia multimedialnych aplikacji i prezentacji,
 • komputerowego montażu materiału audio i wideo,
 • procesów przygotowania do druku (DTP).

Absolwent specjalności Realizacja obrazu jest gotowy do podjęcia pracy w:

 • pracowniach projektanckich (przy komputerowej, trójwymiarowej wizualizacji produktów takich jak: budynki, wnętrza mieszkalne, mebli, itp.),
 • drukarniach i studiach reklamowych (przy komputerowym składzie tekstu),
 • firmach zajmujących się wideorejestracją i komputerowym montażem wideo,
 • studiach telewizyjnych,
 • firmach projektujących serwisy internetowe,
 • firmach tworzącym aplikacje multimedialne.

Reżyseria dźwięku

Absolwent specjalności Reżyseria Dźwięku to inżynier z umiejętnościami pozwalającymi na wykonywanie pracy realizatora i reżysera dźwięku. Cechuje się umiejętnością realizacji różnych form nagrań dźwiękowych, biegle wykorzystując sprzęt i narzędzia dostępne w studiach nagrań. Jest specjalistą potrafiącym realizować oprawę dźwiękową widowisk czy też różnorodnych form multimedialnych - na przykład w agencjach reklamowych i firmach świadczących usługi internetowe. Absolwent posiada wiedzę:

 • teoretyczną i praktyczną dotyczącą technik rejestracji i przetwarzania sygnałów fonicznych,
 • specjalistyczną z zakresu akustyki, generacji i propagacji fal,
 • ogólną z zakresu akustyki, matematyki i informatyki.

Absolwent specjalności Reżyseria Dźwięku przygotowany jest do pracy w:

 • studiach fonograficznych, radiowych, telewizyjnych i teatralnych,
 • studiach teatralnych i filmowych grupach produkcyjnych,
 • firmach zajmujących się modelowaniem akustyki pomieszczeń,
 • branży zajmującej się nagłośnianiem koncertów i imprez plenerowych.

Oprócz wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych wymaganych od inżyniera multimediów, absolwent przygotowany jest do prowadzenia własnej działalności gospodarczej związanej z multimediami

Jakie uczelnie oferują kierunek Inżynieria multimediów
Total 2 items.
W których miastach można studiować Inżynieria multimediów

Częstochowa

Częstochowa
Uczelnie: 6
Kierunki: 90

Lublin

Lublin
Uczelnie: 10
Kierunki: 263
Komentarze (0)
No comments found