Mleczarstwo

Mleczarstwo to kierunek przybliżający technologie wykorzystywane w wytwarzaniu produktów mlecznych.

Studenci poznają podstawy produkcji i pozyskiwania mleka z zachowaniem standardów higieny, zasady mechaniki, chłodnictwa i gospodarki cieplnej.

Uczą się metod zagospodarowywania produktów ubocznych przemysłu mleczarskiego, funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej.

Uzyskują wiedzę z zakresu oceny jakości surowców mleczarskich i wytwarzanych na ich bazie produktów, spełniających wymagania zdrowotne.


Dla kogo studia na kierunku Mleczarstwo

Kandydaci na ten inżynierski kierunek powinni mieć zmysł techniczny, łatwość posługiwania się zaawansowaną aparaturą.

Osoby wybierające ten kierunek planują związać swoją przyszłość zawodową z przemysłem mlecznym.

Program kształcenia studentów na kierunku Mleczarstwo

W programie studiów duży nacisk położony jest na kształcenie praktyczne.

Studenci odbywają zajęcia w specjalistycznych pracowniach, salach laboratoryjnych i półtechnologicznych, wyposażonych w sprzęt wykorzystywany w przemyśle.

Studentów obowiązują praktyki i staże realizowane w zakładach przetwórstwa mleka, służbach surowcowych i oceny jakości mleka, przedsiębiorstwach produkcji podstawowych produktów mlecznych, a także firmach zajmujących się zagospodarowaniem odpadów i ścieków poprodukcyjnych.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Mleczarstwo

Kandydaci będą rekrutowani na podstawie wyników uzyskanych z:

 • języka obcego

przedmiotu wybranego spośród:

 • matematyka
 • biologia
 • chemia
 • fizyka i astronomia.

Wyżej punktowane będą przedmioty zdawane na poziomie rozszerzonym.

Perspektywy pracy po kierunku Mleczarstwo

Absolwenci mleczarstwa będą posiadać kompetencje do pracy w:

 • zakładach mleczarskich
 • zakładach przetwórstwa mleka
 • laboratoriach zajmujących się oceną jakości mleka i jego produktów
 • jednostkach kontrolujących jakość produktów mlecznych
 • instytucjach badawczych.
Opinie o kierunku Mleczarstwo

Mleczarstwo to nowy kierunek, unikatowy w skali kraju.

Dowiedzcie się więcej:

Kierunki pokrewne do kierunku Mleczarstwo
Jakie uczelnie oferują kierunek Mleczarstwo
W których miastach można studiować Mleczarstwo

Lublin

Lublin
Uczelnie: 10
Kierunki: 263
Komentarze (1)
 • Karol

  To nowy kierunek. Jego uruchomienie będzie zależne od liczby kandydatów?
  12/21/19