Optyka

Studia na kierunku Optyka prowadzone są na dwóch specjalnościach.

Inżynieria optyczna i fotoniczna to unikatowa w skali kraju specjalność ukierunkowana na optykę rozumianą jako gałąź fizyki oraz na inżynierię optyczną. Studenci zapoznają się z optyką klasyczną oraz jej zastosowaniami w pomiarach i budowie różnorodnej aparatury oraz nowoczesnymi działami optyki. Szczególny nacisk położony jest na wiedzę praktyczną z zakresu optycznych metod i urządzeń pomiarowych.

Optyka okularowa to specjalność przygotowująca do wykonywania zawodu optyka okularowego. Jest to zawód związany z pracą w usługowym zakładzie optycznym przy dobieraniu i wykonywaniu okularów, a także soczewek kontaktowych i pomocy wzrokowych.

Co potrafi absolwent kierunku Optyka?

  • Dobierać właściwe technologie optyczne, a także sprzęt i optyczne metody pomiarowe do rozwiązywania problemów technicznych i medycznych
  • Wykonywać podstawowe pomiary wad refrakcji.
Jakie uczelnie oferują kierunek Optyka
W których miastach można studiować Optyka

Wrocław

Wrocław
Uczelnie: 27
Kierunki: 291
Komentarze (0)
No comments found