Quantitative methods in economics and information systems

Program zajęć na kierunku Quantitative methods in economics and information systems ma zapewnić studentom podstawy ekonomii, finansów i zarządzania. Oprócz tego słuchacz będzie posiadał innowacyjną wiedzę i umiejętności z zakresu pogłębionego analizowania informacji.

Absolwenci będą przygotowani do mądrego wykorzystania analiz ilościowych obsługiwanych przez komputery w rozwiązywaniu problemów decyzyjnych w otoczeniu globalnym.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Komentarze (0)

No comments found