Studia historyczno - dyplomatyczne

Studia historyczno - dyplomatyczne to kierunek, którego specyfika polega na nowoczesnym charakterze i atrakcyjnym doborze przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych. Główną przesłanką proponowanego kierunku jest przygotowanie absolwenta do podejmowania ścieżki kształcenia zorientowanej na działania w szeroko rozumianej sferze dyplomacji.

Program studiów obejmuje przedmioty z dziedziny historii, prawa międzynarodowego oraz stosunków społecznych i międzynarodowych. Bloki modułów podstawowych to: dzieje dyplomacji polskiej, podstawy współczesnej dyplomacji, dyplomacja i historia polityczna świata, Polska i świat współczesny. W programie studiów znajdą się również dwa lektoraty języków nowożytnych (język angielski i język zachodnioeuropejski do wyboru).
Studia historyczno - dyplomatyczne są skierowane przede wszystkim do osób zainteresowanych funkcjonowaniem współczesnej dyplomacji polskiej w zróżnicowanych uwarunkowaniach geopolitycznych i kulturowych. Program kształcenia umożliwi studentom zdobycie umiejętności zawodowych przydatnych do pracy w różnych sferach życia publicznego związanych z dyplomacją.
Absolwent studiów będzie posiadał kompetencje dające mu możliwości zatrudnienia w polskiej służbie dyplomatycznej, w administracji samorządowej i organizacjach pozarządowych.
Jakie uczelnie oferują kierunek Studia historyczno - dyplomatyczne
Total 1 item.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

20-031 Lublin, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
+48 (81) 537 51 22,
W których miastach można studiować Studia historyczno - dyplomatyczne

Lublin

Lublin
Uczelnie: 10
Kierunki: 263
Komentarze (0)
No comments found