Studia polonistyczno - germanistyczne

Studia po­lonistycz­no-ger­ma­nistycz­ne prowadzone przez Instytut Filologii Polskiej UAM wraz z Instytutem Filologii Germańskiej.

Studenci mogą wybrać następujeące specjalizacje:

  • nauczyciel języka polskiego
  • nauczyciel języka niemieckiego
  • specjalność translatorska

W czasie nauki student odbywa bardzo intensywny kurs języka niemieckiego.

Studia po­lonistycz­no-ger­ma­nistycz­ne wyposażają absolwenta w kompetencje niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego lub języka niemieckiego w szkole podstawowej (specjalność nauczycielska) lub pracy tłumacza. Dzięki swemu wykształceniu w zakresie polonistyki i germanistyki absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

Jakie uczelnie oferują kierunek Studia polonistyczno - germanistyczne

Total 1 item.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1
+48 (61) 829 40 00,

W których miastach można studiować Studia polonistyczno - germanistyczne

Poznań

Poznań
Uczelnie: 24
Kierunki: 326

Komentarze (0)

No comments found