Systemy diagnostyczne w medycynie

Systemy diagnostyczne w medycynie to kierunek studiów, który został przygotowany z myślą o osobach chcących w przyszłości pracować w laboratoriach diagnostycznych oraz służbie zdrowia.

Program studiów obejmuje takie zagadnienia jak:

 • obrazowanie medyczne wykonywane przy pomocy technik pomiarowych,
 • zasady działania aparatury medycznej,
 • nowoczesna aparatura medyczna i pomiarowa oraz systemy diagnostyczne,
 • anatomia i fizjologia człowieka,
 • interpretacja analiz statystycznych wykorzystanych w naukach biomedycznych,
 • gromadzenie, przetwarzanie i przekazywania informacji,
 • analiza sygnałów i obrazów w naukach medycznych i fizycznych.
Absolwent kierunku Systemy diagnostyczne w medycynie zdobędzie m.in umiejętności:
 • znajomość podstaw fizycznych działania różnych rodzajów aparatury medycznej;
 • umiejętność korzystania z nowoczesnej aparatury pomiarowej i medycznych systemów diagnostycznych;
 • umiejętność przeprowadzania i interpretacji podstawowych analiz statystycznych wykorzystywanych w naukach biomedycznych;
 • znajomość podstaw analizy sygnałów i obrazów w naukach medycznych i fizycznych.
Możliwości zatrudnienia po kierunku Systemy diagnostyczne w medycynie:
 • szpitale, jednostki kliniczne, ambulatoryjne i poradnie oraz inne jednostki organizacyjne lecznictwa;
 • jednostki wytwórcze aparatury i urządzeń medycznych;
 • jednostki projektowe, konstrukcyjne i technologiczne aparatury i urządzeń medycznych;
 • instytuty naukowo-badawcze i konsultingowe;
 • jednostki obrotu handlowego i odbioru technicznego oraz akredytacyjne i atestacyjne aparatury i urządzeń medycznych.


Jakie uczelnie oferują kierunek Systemy diagnostyczne w medycynie
W których miastach można studiować Systemy diagnostyczne w medycynie

Rzeszów

Rzeszów
Uczelnie: 6
Kierunki: 108
Komentarze (0)
No comments found