Sztuka rejestracji obrazu

Kierunek sztuka rejestracji obrazu powstał w wyniku kontynuacji doświadczeń kształcenia w zakresie fotografii.

Struktura studiów jest konsekwencją ciągłych zmian w rozwoju środków i narzędzi rejestrujących i przetwarzających obraz. W kwestii animacji i fotografii środki przekazu wpływają w istotny sposób na ich język oraz obszar komunikacji (film, reklama, telewizja, Internet).

Studenci zdobywają wiedzę i doświadczenie zarówno w pracowniach klasycznej fotografii i animacji oraz pracowniach komputerowych i multimedialnych. Realizowane są tam tematy, związane z fotografią jako autonomiczną wypowiedzią, nawiązującą do tradycji, a także fotografią będącą dialogiem z innym mediami - fotografia intermedialna, komputerowa, reklamowa i użytkowa.

Do ciągłej dyspozycji studentów są: laboratorium, ciemnie fotograficzne, studio światła błyskowego i studio światła ciągłego, pracownia komputerowa.

Po ukończeniu kierunku sztuka rejestracji obrazu absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie przy produkcjach filmowych, w studiach fotograficznych i magazynach, jako animator filmów oraz grafik.

Jakie uczelnie oferują kierunek Sztuka rejestracji obrazu

No results found.

W których miastach można studiować Sztuka rejestracji obrazu

No results found.

Komentarze (0)

No comments found