Technologia szkła i ceramiki

Studia na kierunku Technologia szkła i ceramiki mają wykształcić wysokiej klasy specjalistów z gruntowną wiedzą z zakresu nauk chemicznych i fizycznych, rozumiejących zjawiska stanowiące podstawę przemysłowych procesów technologicznych.

W programie nauczania przewidziano dużą ilość zajęć laboratoryjnych oraz zajęcia praktyczne w zakładach przemysłowych umożliwiające zdobycie wiedzy z zakresu podstaw technologii szkła (produkcja, przetwórstwo, powłoki funkcjonalne) i materiałów ceramicznych (ceramika specjalna, szlachetna, ogniotrwała, budowlana, sanitarna, materiały wiążące) oraz zapewniające umiejętności badania materiałów w zakresie składu chemicznego, fazowego, struktury i właściwości.

Gdzie i jaka praca po kierunku Technologia szkła i ceramiki?

Absolwenci po ukończonych studiach I stopnia będą mogli znaleźć zatrudnienie w przemyśle szklarskim (huty szkła oraz zakłady zajmujące się przetwórstwem szkła) oraz szeroko rozumianym przemyśle ceramicznym (zakłady ceramiki ogniotrwałej, stołowej, sanitarnej, płytek ceramicznych, materiałów budowlanych, w tym: cegielnie, cementownie, zakłady wapiennicze, gipsowe, zakłady produkujące betony, kruszywa, wyroby silikatowe, materiały izolacyjne).

Mogą podjąć pracę w przemyśle materiałów zaawansowanych, takich jak: kompozyty, biomateriały, nanomateriały, materiały dla elektroniki, ochrony przed korozją i ochrony środowiska.

Sprawdzą się także w laboratoriach, w działach kontroli jakości oraz firmach consultingowych.

Jakie uczelnie oferują kierunek Technologia szkła i ceramiki

W których miastach można studiować Technologia szkła i ceramiki

Częstochowa

Uczelnie: 6
Kierunki: 98

Komentarze (0)

No comments found