Urban management

Kierunek Urban Management ma na celu wykształcenie inżynierów odpowiedzialnych za zrównoważy rozwoju miast i obszarów zurbanizowanych. Kierunek powstał we współpracy z holenderskim uniwersytetem nauk stosowanych NHTV Breda University of Applied Sciences. Program studiów został przygotowany w oparciu o zachodnie wzorce i realizowany jest przez holenderskich wykładowców i specjalistów z obszaru urbanistyki.

W trakcie studiów na kierunku Urban Management przewidziano zajęcia w formie pracy zespołowej lub indywidualnej, polegające na realizacji konkretnych zadań projektowych, począwszy od zaplanowania pracy, sporządzenia harmonogramu, poprzez wstępne analizy, koncepcje, aż po rozwiązanie oparte na kreatywnych pomysłach.

Studenci zdobędą podstawową wiedzę techniczną oraz umiejętności związane z projektowaniem, komunikowaniem się, prowadzeniem badań i wykonywaniem rysunku technicznego.

W ramach przewidzianych praktyk student kierunku Urban Management pozna realia przyszłego zawodu testując swoją wiedzę w biurach projektowania urbanistycznego, firmach konsultingowych, firmach inżynierskich oraz jednostkach samorządowych i rządowych.

Jakie uczelnie oferują kierunek Urban management
W których miastach można studiować Urban management

Poznań

Poznań
Uczelnie: 25
Kierunki: 341
Komentarze (0)
No comments found