Włókiennictwo

Studia na kierunku włókiennictwo mają za zadanie wyposażyć studenta w wiedzę z zakresu: fizyki, chemii i informatyki, nauk o włóknie, obróbki włókna, technologii wytwarzania i konfekcjonowania tekstyliów oraz metrologii włókienniczej.

Przedmioty nauczania realizowane na włókiennictwie: matematyka, fizyka, chemia, informatyka, nauka o włóknie, struktura tkanin i techniki wytwarzania tekstyliów, konfekcjonowanie tekstyliów, chemiczna obróbka włókna, technologia włókien chemicznych, metrologia włókiennicza, mechanika techniczna, elektrotechnika i elektronika, automatyka, maszynoznawstwo i grafika inżynierska, zarządzanie. W programie studiów II stopnia na kierunku włókiennictwo wśród przedmiotów nauczania są: systemy mikroprocesorowe we włókiennictwie, modelowanie tekstyliów, projektowanie tekstyliów, projektowanie odzieży, konserwacja produktów włókienniczych, włókna specjalne, mechanika maszyn włókienniczych, zarządzanie produkcją, usługami i personelem.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

 • włókiennicza inżynieria mechaniczna
 • włókiennicza inżynieria chemiczna
 • towaroznawstwo i marketing tekstyliów
 • technologia odzieży
 • architektura tekstyliów
 • chemiczna technologia włókna
 • mechaniczna technologia włókna
 • innowacyjne technologie we włókiennictwie
 • inżynieria jakości i humanoekologia tekstyliów
 • odzieżownictwo
 • inżynieria projektowania tekstyliów
 • inżynieria środowiska w przemyśle
 • towaroznawstwo włókiennicze
 • moda i wzornictwo

Absolwent studiów na kierunku włókiennictwo posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu: włókiennictwa, nauk o włóknie, obróbki włókna, technologii wytwarzania i konfekcjonowania tekstyliów, metod badania własności tekstyliów, metrologii włókienniczej oraz maszyn włókienniczych. Absolwent jest przygotowany do twórczej działalności w zakresie włókiennictwa oraz komputerowego wspomagania prac inżynierskich, kierowania zespołami działalności twórczej, prowadzenia badań w zakresie włókiennictwa, obsługi specjalistycznej aparatury do badania własności włókien, tekstyliów i produktów włókienniczych, zarządzania produkcją w zakresie włókiennictwa, samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, a także aktywności w małych i średnich przedsiębiorstwach. Posiada umiejętności zarządzania placówkami projektowymi, gospodarczymi i personelem w przedsiębiorstwach przemysłu włókienniczego i przemysłach pokrewnych.

Absolwenci studiów na kierunku włokiennictwo mogą pracować w przedsiębiorstwach przemysłu włókienniczego oraz włókienniczych zakładach wytwórczych, zapleczu badawczo-rozwojowym, jednostkach doradczych i projektowych, kontroli jakości z zakresu włókiennictwa, przedsiębiorstwach obrotu obiektami włókienniczymi oraz służbach celnych. Zatrudnienie znajdą także w instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych, instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu włókiennictwa oraz biurach projektowych, doradczych oraz służbach kontroli jakości i służbach celnych.

Jakie uczelnie oferują kierunek Włókiennictwo
Total 1 item.

Politechnika Łódzka

90-924 Łódź, ul. Radwańska 29
+48 (42) 631 29 74, 42 631 20 92,
W których miastach można studiować Włókiennictwo

Łódź

Łódź
Uczelnie: 26
Kierunki: 326
Komentarze (0)
No comments found