​Pedagogika w Koszalinie

Pedagogika - to kierunek dla osób, które chcą pracować z dziećmi, dorosłymi, ludźmi starszymi. Łatwość nawiązywania kontaktu i umiejętność wzbudzenia zaufania będą cechami pożądanymi u przyszłego pedagoga. Cenna będzie też empatia i cierpliwość - nierzadko przyjdzie pracować z osobami zbuntowanymi, z problemami szkolnymi, dysfunkcjami.

Duży wybór specjalności na koszalińskich uczelniach pozwala kształcić się w konkretnej, zawężonej dziedzinie pedagogiki.


Jak wyglądają studia na pedagogice?


Pedagogika to studia licencjackie I stopnia, po których można kontynuować kształcenie na magisterskich studiach II stopnia również na uczelniach szczecińskich.

Wybrane przedmioty w programie nauczania to: pojęcia i systemy pedagogiczne, teoretyczne podstawy wychowania, teoretyczne podstawy kształcenia, pedagogika społeczna, pedagogika specjalna, filozofia ogólna, współczesne kierunki filozoficzne, socjologia ogólna, socjologia wychowania, psychologia ogólna, psychologia rozwojowa i osobowości, metody badań pedagogicznych, biomedyczne podstawy rozwoju, edukacja międzykulturowa.


Perspektywy zawodowe po pedagogice


Ukończenie studiów pedagogicznych, w szczególności specjalności nauczycielskich pozwala na podjęcie pracy w placówkach przedszkolnych, szkołach podstawowych, internatach, bursach, domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych, świetlicach terapeutycznych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Pedagodzy są potrzebni w placówkach zajmujących się osobami niepełnosprawnymi, zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, zakładach karnych, instytucjach zajmujących się usługami edukacyjnymi czy placówkach animacji kulturalnej.


Gdzie w Koszalinie można studiować pedagogikę?


Poniżej prezentujemy wykaz uczelni wraz z bardzo bogatą ofertą proponowanych specjalności. Dotyczą one studiów licencjackich.

Politechnika Koszalińska, Wydział Technologii i Edukacji, specjalności:

 • edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
 • edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych
 • wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka
 • pedagogika resocjalizacyjna
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • psychopedagogika
 • prewencja patologii i zagrożeń społecznych.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie, studia tylko stacjonarne, specjalności:

 • pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
 • edukacja elementarna i język angielski
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją
 • psychoprofilaktyka
 • asystent osoby starszej z pomocą społeczną.

Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych, specjalności:

 • gerontologia społeczna
 • pedagogika bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego
 • pedagogika resocjalizacyjna
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • edukacja i opieka osób starszych
 • pedagogika ogólna.

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, czego się spodziewać na pedagogice, przeczytajcie co o swoich studiach opowiada studentka ostatniego roku: