Bezpieczeństwo w biznesie

Kierunek Bezpieczeństwo w biznesie ma na celu wykształcenie specjalistów odpowiedzialnych za skomplikowane procedury działania przedsiębiorstw na wielu płaszczyznach: finansowych, teleinformatycznych, gospodarczych, mających na celu unikanie zagrożeń oraz strat.

W programie studiów przewidziano warsztaty, ćwiczenia, kursy i moduły powstały we współpracy z doświadczonymi pracownikami i wykładowcami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Absolwenci kierunku Bezpieczeństwo w biznesie będą posiadać znajomość i umiejętność zastosowania w praktyce podstaw prawnych związanych z bezpieczeństwem, umiejętność dokonania analizy sytuacji geopolitycznej w kontekście szeroko rozumianych zagadnień bezpieczeństwa, znajomość i umiejętność wykorzystania w praktyce metod i technik zabezpieczeń teleinformatycznych, finansowych. Zdobędą wiedzę z zakresu audytu bezpieczeństwa, ochrony obiektów i osób, zapewnienia w praktyce bezpieczeństwa danych i systemów teleinformatycznych oraz osób i obiektów gospodarczych.

Specjalności w ramach kierunku:

  • Bezpieczeństwo danych i systemów teleinformatycznych
  • Bezpieczeństwo osób i obiektów gospodarczych

Po ukończeniu kierunku Bezpieczeństwo w biznesie można pracować jako; pełnomocnik ds. bezpieczeństwa, odpowiedzialny za zarządzanie i organizację zagadnień związanych z bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie, kierownik jednostek i komórek organizacyjnych, administrator danych osobowych, odpowiedzialny za bezpieczeństwo tych danych, pełnomocnik ochrony i podległych im pionów ochrony, administrator sieci teleinformatycznych odpowiedzialny za sprawne, a przede wszystkim bezpieczne ich funkcjonowanie w organizacji, kierownik ochrony fizycznej, który odpowiada za ochronę fizyczną, techniczną, a także osobową i elektroniczną obiektu oraz kadry kierowniczej wyższego szczebla.

Jakie uczelnie oferują kierunek Bezpieczeństwo w biznesie
W których miastach można studiować Bezpieczeństwo w biznesie

Szczecin

Szczecin
Uczelnie: 15
Kierunki: 186
Komentarze (0)
No comments found