Biologia żywności i żywienia

Studia na kierunku biologia żywności i żywienia mają na celu wyposażyć studentów w zaawansowaną wiedzę i umiejętności z zakresu różnych dyscyplin biologicznych dotyczących procesu odżywiania oraz pochodzenia żywności dla zwierząt i człowieka.

W programie zajęć przewidziano takie zagadnienia, jak np.: rozwój i budowa układu pokarmowego zwierząt i człowieka, ekologiczne aspekty żywienia, fizjologia żywienia, biofizyka i bioenergetyka żywności i żywienia, biochemia suplementów diety, mikrobiologia żywności, nutrigenetyka i nutrigenomika, biotechnologia żywności czy też metody analityczne w ocenie jakości żywności (spektrometria UV/VIS i fluorescencyjna, chromatografia gazowa i cieczowa, skaningowa mikroskopia elektronowa, testy cytogenetyczne).

Student biologii żywności i żywienia zdobędzie wiedzę w zakresie żywności specjalnego przeznaczenia i żywności funkcjonalnej, nauczy się korzystania z baz danych, środków audiowizualnych, zaawansowanych programów komputerowych (np.: Statistica, Imaris) i innych narzędzi, umożliwiających podjęcie pracy, która wymaga uniwersalnej wiedzy i zdolności do publicznego prezentowania zagadnień i rozwiązywania praktycznych problemów związanych z zastosowaniem biologii żywności i odżywiania w gospodarce.

Oprócz przedmiotów stanowiących podstawę kształcenia, oferowane są liczne przedmioty do wyboru, umożliwiające indywidualizację toku studiów i poszerzające wiedzę i umiejętności z zakresu biologii żywności i odżywiania zwierząt oraz człowieka, a także podstaw zarządzania oraz prawa żywnościowego i psychologii żywienia.

Absolwenci kierunku biologia żywności i żywienia mogą podjąć pracę:

  • w jednostkach naukowo-badawczych,
  • w laboratoriach (np.: laboratoria Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej),
  • w instytucjach opieki zdrowotnej,
  • w instytucjach związanych z hodowlą zwierząt (np.: ogrody zoologiczne),
  • w zakładach produkcyjnych oraz urzędach w sektorach związanych z żywieniem, produkcją żywności i jej kontrolą.
  • w innych sektorach gospodarki, wymagających wiedzy biologicznej i znajomości pracy laboratoryjnej,
  • w instytucjach i organizacjach związanych z szeroko rozumianym nauczaniem.

Uzyskane na tym etapie kwalifikacje są podstawą do zajmowania kierowniczych stanowisk średniego szczebla w zawodach związanych z wymienionymi wcześniej działami gospodarki.

Jakie uczelnie oferują kierunek Biologia żywności i żywienia
Total 1 item.
W których miastach można studiować Biologia żywności i żywienia

Katowice

Katowice
Uczelnie: 17
Kierunki: 165
Komentarze (0)
No comments found