Budownictwo z wykorzystaniem technologii BIM

Kierunek studiów inżynierskich pierwszego stopnia - Budownictwo z wykorzystaniem technologii BIM kształci specjalistów w zakresie nauk technicznych potrzebnych do podjęcia pracy w budownictwie w zakresie projektowania i modelowania obiektów budowlanych i inżynierskich z zastosowaniem nowoczesnych technik modelowania komputerowego, zarządzania informacją o obiektach budowlanych BIM.

Absolwenci kierunku Budownictwo z wykorzystaniem technologii BIM są przygotowani teoretycznie i praktycznie do korzystania z nowoczesnych i aktualnych programów wspomagających projektowanie konstrukcji opartych na metodach elementów skończonych.

Jaka praca po Budownictwie z wykorzystaniem technologii BIM?

Po ukończeniu studiów absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w firmach budowlanych projektowych, wykonawczych oraz ośrodkach naukowo-badawczych.

Mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane w pełnym zakresie do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie. Absolwent jest w pełni przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Jakie uczelnie oferują kierunek Budownictwo z wykorzystaniem technologii BIM

W których miastach można studiować Budownictwo z wykorzystaniem technologii BIM

Częstochowa

Uczelnie: 6
Kierunki: 98

Komentarze (0)

No comments found