Chemia i inżynie­ria ma­teriałów specjal­nego prze­zna­cze­nia

Chemia i inżynieria materiałów specjalnego przeznaczenia (studia magisterskie) - w wyniku porozumienia trzech uczelni tj. Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Politechniki Łódzkiej dla studentów stacjonarnych studiów II stopnia otwarto nowy interdyscyplinarny kierunek studiów.

Celem powołanego kierunku jest wykształcenie specjalistów, którzy posiadają wiedzę niezbędną do interpretacji i ilościowego opisu podstawowych zjawisk chemicznych, fizykochemicznych, prowadzenia prac laboratoryjnych oraz organizowania bezpiecznie i efektywnie działających stanowisk tych prac laboratoryjnych. Program kształcenia pozwala zdobyć umiejętności z zakresu projektowania, wytwarzania i badania materiałów nowoczesnych zarówno konstrukcyjnych, jak i funkcjonalnych, materiałów o specjalistycznym zastosowaniu, np. biokompatybilnych czy kosmicznych. Materiały specjalnego przeznaczenia stanowiące podstawę kształcenia wywodzą się z grupy materiałów polimerowych, metalicznych, ceramicznych i kompozytowych.

Absolwenci kierunku chemia i inżynieria materiałów specjalnego przeznaczenia znają sposób otrzymywania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych, potrafią postępować z materiałami zużytymi i odpadami, co wiąże się z uzyskaniem wiedzy w zakresie ochrony środowiska. Mają umiejętności do kierowania zespołami ludzkimi oraz potrafią się doskonale posługiwać literaturą fachową i przepisami prawnymi w temacie działalności gospodarczej. Jako dobrze wykształceni posiadają umiejętności promowania rozwoju i aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, jak i samodzielnego wykonywania zadań. Są również przygotowani do podjęcia studiów III stopnia i studiów podyplomowych.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku Chemia i inżynieria materiałów specjalnego przeznaczenia są przygotowani do podjęcia pracy w przemyśle, laboratoriach badawczych, administracji oraz w innych instytucjach, w których występuje zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu chemii lub technologii materiałów.

Jakie uczelnie oferują kierunek Chemia i inżynie­ria ma­teriałów specjal­nego prze­zna­cze­nia
W których miastach można studiować Chemia i inżynie­ria ma­teriałów specjal­nego prze­zna­cze­nia

Łódź

Łódź
Uczelnie: 26
Kierunki: 320
Komentarze (0)
No comments found