Chłodnictwo, klimatyzacja i technologie zintegrowane

Kierunek studiów Chłodnictwo, klimatyzacja i technologie zintegrowane ma ścisły związek z trendami integrowania chłodnictwa, klimatyzacji, ogrzewnictwa i wentylacji z ekoenergetyką.

Program studiów kładzie silny nacisk na zajęcia praktyczne. Przewidziano w nim obowiązkową czterotygodniową praktykę po trzecim roku studiów, realizowaną w działach: projektowych, technicznych, produkcyjnych, energetycznych, magazynowych, transportowych i w laboratoriach badawczych.

Przykładowe przedmioty nauczania na kierunku Chłodnictwo, klimatyzacja i technologie zintegrowane: podstawy chłodnictwa, wentylacji i klimatyzacji, systemy konwersji energii, energetyka budynku, ekologia i uzdatnianie powietrza, technologie kriogeniczne, inżynieria opakowań, grafika inżynierska, energetyka prosumencka, logistyka i systemy transportowe w chłodnictwie, projektowanie instalacji grzewczych i ciepłowniczych, inteligentne systemy sterowania.

Studia te umożliwiają nabycie wiedzy w zakresie kształtowania parametrów środowiska pracy i życia z uwzględnieniem komfortu działających ludzi, poprzez wykorzystanie klimatyzacji, wentylacji i skojarzonych technologii ogrzewnictwa i ciepłownictwa. Dotyczy to także sfery logistyki i transportu. Absolwent zyska podstawy wynikające z kierunku do działania zawodowego w całej gospodarce i sferze bytowej ludzi z uwzględnieniem przemysłu najnowszych technologii, medycyny, wspomagania życia codziennego włącznie z rekreacją i rehabilitacją

Po ukończeniu studiów na kierunku Chłodnictwo, klimatyzacja i technologie zintegrowane absolwent będzie dysponował wiedzą, kompetencjami i umiejętnościami z chłodnictwa w zakresie budowy i eksploatacji podstawowych instalacji, wyposażenia i technologii w działalności przemysłowej oraz w życiu codziennym.

Jakie uczelnie oferują kierunek Chłodnictwo, klimatyzacja i technologie zintegrowane

No results found.

W których miastach można studiować Chłodnictwo, klimatyzacja i technologie zintegrowane

No results found.

Komentarze (0)

No comments found