Eksploatacja mórz i oceanów

Studia na kierunku eksploatacja mórz i oceanów są propozycją kształcenia oferowaną przez Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Przykładowe przedmioty realizowane w programie studiów na kierunku eksploatacja mórz i oceanów:

  • technologia informacyjna, język obcy, ekonomia i zarządzanie, materiałoznawstwo i techniki wytwarzania, grafika inżynierska, matematyka, elektrotechnika i elektronika,informatyka, mechanika ogólna, fizyka, podstawy automatyki, termodynamika, podstawy konstrukcji maszyn, biologia, genetyka, biochemia, hydrochemia, mikrobiologia.

Przedmioty kierunkowe to:

  • podstawy oceanotechniki i budowy okrętów, instalacje ogólnookrętowe, silniki i układy napędowe w oceanotechnice, technologia budowy, wyposażenia i remontu kadłuba, podstawy klimatyzacji i chłodnictwa, podstawy systemów energetycznych, systematyka organizmów wodnych, anatomia i embriologia hydrobiontów, biologia i fizjologia organizmów wodnych, żywienie organizmów wodnych akwakultura, rybactwo morskie, ekologia i ochrona środowiska, technika połowów, oceanografia biologiczna, biologiczne zasoby morza, energetyczne zasoby morza, eksploatacja jednostek górnictwa morskiego, morskie farmy wiatrowe.

Specjalności oferowane na kierunku eksploatacja mórz i oceanów

  • eksploatacja zasobów energetycznych,
  • eksploatacja biologicznych zasobów mórz i oceanów

Studia te mają na celu wykształcenie absolwentów, którzy znajdą zatrudnienie w organizacjach i instytucjach zajmujących się ochroną i eksploatacją mórz i oceanów, służbach technicznych, administracji morskiej i nadzorze technicznym oraz w instytucjach i gospodarstwach zajmujących się marikulturą. Wiedza absolwenta uzupełniona jest o zagadnienia ekonomiczne, organizacyjne i marketingowe związane z szeroko pojętą działalnością na rzecz pozyskiwania ożywionych i nieożywionych zasobów mórz i oceanów.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

No results found.

Komentarze (0)

No comments found