Etnolingwistyka

Studia na kierunku etnolingwistyka umożliwiają uzyskanie unikatowych informacji w zakresie wiedzy o ogólnych zjawiskach kulturowych wybranego regionu, jak i opanowanie przynajmniej dwóch języków, z których jeden ma charakter "niestandardowego".

Na kierunku etnolingwistyka prowadzona jest nauka między innymi takich języków, jak: amharski, arabski, chiński, hiszpański, koreański, łotewski, portugalski, suahili, szwedzki, tajlandzki, wietnamski, nowogrecki. W trakcie nauki studenci uczęszczają na lektoraty języka rosyjskiego i angielskiego. Ponadto dokonują wyboru trzeciego języka obowiązkowego (może być nim język indoeuropejski bądź pozaeuropejski). Nauka języków obcych prowadzona jest intensywnie i na wysokim poziomie.

W programie nauczania na kierunku etnolingwistyka znajdują się:

  • wstęp do językoznawstwa, wstęp do etnologii i antropologii kulturowej, filozofia kultury, filozofia języka, logika matematyczna i semiotyka logiczna, socjolingwistyka, wstęp do informatyki, oprogramowanie użytkowe. Na blok przedmiotów specjalizacyjnych, składa się: praktyczna nauka języka specjalizacyjnego, kultura odpowiedniego obszaru językowego z elementami literatury, historia i geografia odpowiedniego obszaru językowego, fonetyka, psychologiczne aspekty technologii i terapii mowy, modelowanie dialogu człowiek-komputer, podstawy technologii mowy, terapia mowy i języka, podstawy programowania,sieci komputerowe, zagadnienia prawne działalności informacyjnej, statystykę matematyczną.

Przykładowe moduły specjalizacyjne:

  • dydaktyczny
  • translatologiczny
  • dziennikarski
  • ekonomiczny
  • lingwistyka formalna
  • nauka o informacji i informatyka
  • teoria języka, technologia i terapia mowy

Absolwenci etnolingwistyki mogą pracować w różnorodnych ośrodkach przetwarzania informacji, bankach, firmach przemysłowo-handlowych, wszędzie tam, gdzie zarządzanie wspomagane jest nowoczesnymi środkami teleinformatycznymi. Ich atutem na rynku pracy jest dobra znajomość kilku języków obcych oraz umiejętność pracy z komputerem w zakresie wystarczającym dla każdej instytucji.

Jakie uczelnie oferują kierunek Etnolingwistyka
Total 1 item.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1
+48 (61) 829 40 00,
W których miastach można studiować Etnolingwistyka

Poznań

Poznań
Uczelnie: 25
Kierunki: 341
Komentarze (0)
No comments found