Etyka - mediacje i negocjacje

Etyka - mediacje i negocjacje to studia realizowane w systemie licencjackim oraz magisterskim, zarówno w wersji stacjonarnej, jak i niestacjonarnej.

Kierunek ten daje możliwość zdobycia szerokiego wykształcenia i kompetencji w dwóch cenionych zawodach – mediatora i negocjatora oraz nauczyciela etyki.

Kierunek Etyka - mediacje i negocjacje przeznaczony jest dla osób wiążących swoją karierę z prawem, oświatą, biznesem, handlem oraz innymi obszarami, w których niezbędne są umiejętności mediowania i negocjowania. Zmieniający się rynek pracy w tych branżach wymaga od pracownika zarówno praktycznych umiejętności, jak i stosownej wiedzy prawnej, etycznej i psychologicznej. Mediatorzy i negocjatorzy o dużej wiedzy etycznej są szczególnie cenieni i poszukiwani przez pracodawców.

Studia Etyka - mediacje i negocjacje są wychodzą naprzeciw zmianom na rynku pracy, wynikającym z zapotrzebowania na mediatorów i negocjatorów w biznesie, sądownictwie, administracji państwowej, czy organizacjach pozarządowych. Studia te pozwolą studentom zdobyć szerokie humanistyczne wykształcenie oraz niezbędne w życiu zawodowym kompetencje praktyczne.

Jaka praca po kierunku Etyka - mediacje i negocjacje?

Absolwent studiów z etyki – mediacji i negocjacji jako etyk, mediator i negocjator może znaleźć zatrudnienie w placówkach socjalnych, oświatowych, edukacyjnych i gospodarczych, sektorze państwowym i prywatnym. W obliczu ustawodawstwa preferującego polubowne rozwiązywanie konfliktów, nieustannie wzrasta zapotrzebowanie na udział mediatorów w procesach sądowych.

Jakie uczelnie oferują kierunek Etyka - mediacje i negocjacje
W których miastach można studiować Etyka - mediacje i negocjacje

Kraków

Kraków
Uczelnie: 29
Kierunki: 512
Komentarze (0)
No comments found