Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie

Studia na kierunku Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie obejmują przedmioty kierunkowe oraz specjalnościowe. Mają na celu wyposażenie absolwenta w wiedzę i kompetencje, które pozwolą mu na aktywność zawodową w zakresie:

  • kierowania projektami inwestycyjnymi oraz kadrą pracowniczą
  • znajomości prawa handlowego, podatkowego oraz finansowego
  • znajomości mechanizmów funkcjonowania rynku kapitałowego oraz pieniężnego
  • przeprowadzania analizy finansowej firmy
  • podejmowania decyzji zgodnych ze stanowiskiem managera

Student kierunku Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie może wybrać specjalności:

  • Zarządzanie i innowacje w przedsiębiorstwie
  • Finanse i inwestycje w przedsiębiorstwie.

Pierwsza z nich kładzie duży nacisk na zdobycie wiedzy w zakresie pozyskiwania źródeł dofinansowania na realizację innowacyjnych projektów oraz zapoznanie się z strategią Lean Management. Druga specjalność skupia się na zagadnieniach związanych z zarządzaniem inwestycjami, planowaniem budżetów oraz analizą finansów przedsiębiorstwa.

Student zdobywają wiedzę dotyczącą zarządzania strategicznego, kierowania personelem, zarządzania projektami oraz poznają kwestie prawne związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Perspektywy pracy po kierunku Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach usługowo-handlowych, w sektorze bankowości czy firmach ubezpieczeniowych.

Jakie uczelnie oferują kierunek Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie
W których miastach można studiować Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie

Legnica

Legnica
Uczelnie: 3
Kierunki: 30
Komentarze (0)
No comments found