Indywidualne studia matematyczno-przyrodnicze

Międzywydziałowe indywidualne studia matematyczno - przyrodnicze (MISMaP) powstały ze względu na wzajemne przenikanie się nauk przyrodniczych i matematycznych. Umożliwiają studentom tworzenie indywidualnych programów studiów.

W ramach MISMaP można studiować na dwunastu kierunkach: biologia, biotechnologia, ochrona środowiska, chemia, fizyka, astronomia, geografia, gospodarka przestrzenna, geologia, matematyka, informatyka, psychologia.

Każdy student rozpoczynający studia objęty jest opieką profesora reprezentującego kierunek najbliższy jego zainteresowaniom. Ustalają oni wspólnie własny program studiów, na który składają się przynajmniej dwa kierunki. Kształcenie się na MISMaP umożliwia kontakty z wybitnymi pracownikami nauki oraz uczy aktywności i organizacji pracy. Idealnym kandydatem na studia są osoby o szerokich zainteresowaniach matematyczno-przyrodniczych.

Specjalności oferowane na kierunku studiów

  • fizyka ciała stałego, fizyka molekularna, fizyką jądrowa, astrofizyka i kosmologia, cząstki elementarne, nanoukłady i nanotechnologia, chemia organiczna i nieorganiczna, chromatografia, chemia polimerów, chemia kwantowa, chemia leków, fizyka medyczna, biofizyka, ekonofizyka, biotechnologia, biologia środowiskowa, biologia molekularna i genetyka roślin, ekotoksykologia i fizjologia roślin i zwierząt, biocenologia terenów przekształconych przez człowieka, hydrometeorologia, kartografia, globalne zmiany środowiska kuli ziemskiej, turystyka, mineralogia i petrografia, rozpoznawanie i dokumentowanie złóż kopalin, budowa Ziemi oraz ciał pozaziemskich, klimat i jego zmiany, procesy prowadzące do tworzenia się jaskiń i lodowców, modelowanie matematyczne, matematyka w finansach i ekonomii, matematyczne metody informatyki

Międzywydziałowe indywidualne studia matematyczno - przyrodnicze mają na celu wykształcenie absolwentów posiadających interdyscyplinarną wiedzę. Po ukończeniu studiów mają oni podstawową wiedzę i umiejętności dotyczące warsztatu badawczego.

Studia przygotowują do pracy w placówkach naukowych, firmach konsultingowych, firmach ubezpieczeniowych, bankach, szpitalach, firmach medyczno-farmaceutycznych, firmach biotechnologicznych, firmach komputerowych, placówkach oświatowych, środkach masowego przekazu.

Jakie uczelnie oferują kierunek Indywidualne studia matematyczno-przyrodnicze
Total 2 items.

Uniwersytet Wrocławski

50-137 Wrocław, pl. Uniwersytecki 1
+48 (71) 375 22 37,
W których miastach można studiować Indywidualne studia matematyczno-przyrodnicze

Warszawa

Warszawa
Uczelnie: 73
Kierunki: 604

Wrocław

Wrocław
Uczelnie: 27
Kierunki: 272
Komentarze (0)
No comments found