Inżynieria procesów technologicznych

Studia na kierunku Inżynieria procesów technologicznych mają na celu wykształcenie inżynierów, posiadających wiedzę i umiejętności konieczne do zrozumienia zagadnień z zakresu projektowania i zarządzania procesami technologicznymi.

Po ich ukończeniu absolwent będzie przygotowany do realizacji procesów wytwarzania, montażu i eksploatacji konstrukcji, prac wspomagających projektowanie konstrukcji, doboru materiałów inżynierskich stosowanych jako elementy konstrukcji oraz nadzoru nad ich eksploatacją, zarządzania pracą w zespole, koordynacji prac i oceny ich wyników oraz sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technikami komputerowymi.

Oferta edukacyjna na studiach pierwszego stopnia obejmuje dwie specjalności:

  • technologie informatyczne wspomagające procesy produkcji
  • technologie informatyczne wspomagające organizację i zarządzanie procesami.

Gdzie praca po kierunku Inżynieria procesów technologicznych?

Z wiedzą i umiejętnościami wyniesionymi ze studiów absolwent może podjąć zatrudnienie w:

  • przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i elementów konstrukcyjnych
  • jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych oraz związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych
  • jednostkach odbioru technicznego produktów i materiałów
  • jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych
  • jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych
  • jednostkach gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych wymagających wiedzy technicznej i informatycznej.

Aby pogłębić wiedzę wyniesioną ze studiów pierwszego stopnia, absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów uzupełniających II stopnia.

Jakie uczelnie oferują kierunek Inżynieria procesów technologicznych
Total 2 items.
W których miastach można studiować Inżynieria procesów technologicznych

Legnica

Legnica
Uczelnie: 3
Kierunki: 30
Komentarze (0)
No comments found