Inżynieria procesowa i aparatura przemysłowa

Studia na kierunku Inżynieria procesowa i aparatura przemysłowa to nowa propozycja edukacyjna dla przyszłych inżynierów.

Studenci zdobędą wiedzę w zakresie kontroli przemysłowych technik i urządzeń kontrolno-pomiarowych oraz w zakresie konstrukcji aparatury, projektowania i doboru aparatów oraz urządzeń przemysłowych, m.in. dla przemysłu rafineryjnego, chemicznego, spożywczego, energetyki i ochrony środowiska.

W ramach studiów oferowane są następujące specjalności:

  • inżynieria procesowa i aparatura przemysłowa
  • aparatura przemysłu spożywczego

Absolwenci kierunku Inżynieria procesowa i aparatura przemysłowa są inżynierami i projektantami procesowymi, a także projektantami i konstruktorami aparatury, posiadającymi wiedzę ogólną na poziomie inżynierskim w zakresie matematyki, chemii fizycznej, chemii ogólnej, organicznej, nieorganicznej i analitycznej, inżynierii i ochrony środowiska, a także inżynierii bioprocesowej i produktu.

Po ukończeniu studiów absolwenci potrafią posługiwać się współczesnymi narzędziami wspomagania projektowania, znają przepisy i normy bezpieczeństwa procesowego oraz standardy kontroli i zapewnienia jakości procesu i produktu.

Jakie uczelnie oferują kierunek Inżynieria procesowa i aparatura przemysłowa
W których miastach można studiować Inżynieria procesowa i aparatura przemysłowa
No results found.
Komentarze (0)
No comments found