Inżynieria techniczno-informatyczna

Studia na kierunku Inżynieria techniczno-informatyczna przeznaczone są dla osób zainteresowanych techniką i nowinkami technicznymi. Na studiach zdobędziesz wiedzę w zakresie inżynierii wytwarzania, inżynierii materiałowej, budowy maszyn, metod badań materiałów przy wykorzystaniu metod komputerowych i technik informatycznych. Nauczysz się tworzenia aplikacji w językach programowania, projektowania i wdrażania systemów informatycznych oraz zastosowań technik multimedialnych. Studenci w kołach naukowych mają możliwość pogłębiania swych umiejętności, by móc przystąpić do egzaminu ze znajomości zaawansowanych metod projektowania w programach CAD i uzyskania odpowiednich certyfikatów.

Specjalności oferowane na kierunku Inżynieria techniczno-informatyczna:

  • materiały inżynierskie: Na tej specjalności przygotujemy Cię w pełni w zakresie kierunkowych przedmiotów technicznych i informatycznych. Bez tajemnic będą dla Ciebie obszary materiałoznawstwa drewna, tworzyw sztucznych i metali, technologii ich przetwarzania oraz aplikacji. Dzięki takiemu przygotowaniu możesz znaleźć pracę w sferze gospodarki i przemysłu a także (po zdobyciu opcjonalnych kwalifikacji nauczycielskich) w instytucjach edukacyjnych o różnym profilu (w tym w szkolnictwie zawodowym).
  • techniki wytwarzania: Na tej specjalności przygotujemy Cię w zakresie kierunkowych przedmiotów technicznych i informatycznych. Otrzymasz pełną wiedzę dotyczącą nowoczesnych procesów produkcyjnych z uwzględnieniem problematyki komputerowego wspomagania projektowania i obróbki. W toku studiów poznasz innowacyjne materiały i technologie wytwarzania tworzyw sztucznych, materiałów drzewnych i metali. Kwalifikacje te dają możliwość pracy w przemyśle oraz (po zdobyciu opcjonalnych kwalifikacji nauczycielskich) w szkolnictwie zawodowym o profilu mechaniczno-technologicznym.

Gdzie możesz znaleźć pracę po inżynierii techniczno-informatycznej?

Absolwent kierunku inzynieria techniczno-informatyczna przygotowany jest do pracy w przedsiębiorstwach przemysłowych, bankowości, administracji gospodarczej, samorządowej i państwowej oraz zapleczu badawczo-rozwojowym przemysłu. Może także uzyskać kwalifikacje nauczycielskie, po ukończeniu dodatkowego modułu nauczycielskiego jest przygotowany do nauczania przedmiotów: technika, podstawy informatyki, oraz informatyka w szkołach podstawowych i gimnazjalnych. Absolwent ma także pełne kwalifikacje do nauczania w szkołach zawodowych takich przedmiotów, jak: rysunek techniczny, materiałoznawstwo i technologia metali, technologia drewna i tworzyw sztucznych, mechanika techniczna, podstawy elektrotechniki i elektroniki, zajęcia warsztatowe o różnym profilu, praktyki zawodowe.

Jakie uczelnie oferują kierunek Inżynieria techniczno-informatyczna
W których miastach można studiować Inżynieria techniczno-informatyczna

Bydgoszcz

Bydgoszcz
Uczelnie: 10
Kierunki: 161
Komentarze (0)
No comments found