It project management

IT Project Management to interdyscyplinarne studia o profilu praktycznym.

Łączą one kluczowe kompetencje z zakresu zarządzania z wykorzystaniem w praktyce technik i systemów informatycznych w realizacji bieżących zadań przedsiębiorstwa lub organizacji oraz projektowaniu nowych przedsięwzięć biznesowych i gospodarczych.

Studia IT Project Management stanowią dobry wybór dla wszystkich, którzy chcą nauczyć się stosowania nowoczesnych metod i technik zarządzania, bazując w szczególności na praktycznych zastosowaniach popularnych i zaawansowanych systemów informatycznych oraz znajomości mechanizmów gospodarki elektronicznej.

Celem studiów jest wykształcenie specjalistów nowego zarządzania (new management), potrafiących łączyć „tradycyjne” kwalifikacje managera z umiejętnościami technicznymi, by z powodzeniem wykorzystywać praktyczną wiedzę informatyczną w otoczeniu biznesowym, nawiązywać dialog z różnorodnymi specjalistami i działami przedsiębiorstwa, kreować sieci współpracy, podnosząc przy tym jakość i efektywność organizacji, przesądzając w efekcie o rozwoju przedsiębiorstw i ich konkurencyjności w ciągle zmieniającym się otoczeniu.

Dzięki programowi IT Project Managemen poznasz skuteczne i praktyczne metody i narzędzia zarządzania projektami w organizacjach, w tym te z zakresu opracowywania, wdrażania i ewaluacji projektów dotyczących zarządzania oraz IT.


Dla kogo studia na kierunku It project management

To propozycja dla tych, którzy chcą:

 • poznać skuteczne i praktyczne metody i narzędzia zarządzania projektami w organizacjach, w tym te z zakresu opracowywania, wdrażania i ewaluacji projektów dotyczących zarządzania oraz IT,
 • poznać najważniejsze systemy IT wykorzystywane w organizacjach,
 • nauczyć się profesjonalnego projektowania systemów IT w organizacji, kreowania zmian i dostosowywania ich do potrzeb zmieniającego się otoczenia,
 • dowiedzieć się, jak wykorzystywać najnowocześniejsze techniki IT w biznesie,
 • integrować różne kompetencje, nawiązywać skuteczne relacje, komunikować i integrować aspekty informatyczne, techniczne i zarządcze w każdej organizacji (w biznesie, administracji, samorządzie terytorialnym, nauce, kulturze i działalności społecznej),
Program kształcenia studentów na kierunku It project management

Na specjalizacji IT project manager (ITPM) poznasz skuteczne i praktyczne metody i narzędzia zarządzania projektami w organizacjach, w tym te z zakresu opracowywania, wdrażania i ewaluacji projektów dotyczących zarządzania oraz IT.

Zajęcia prowadzą wykwalifikowani eksperci, m.in. z firm i instytucji, z którymi współpracujemy, takich jak: itcan.pl, Bitcoin, F-secure, I Love crypto, IBM, Impel, Kara, Netguru, Si-Consulting, Trifinity.

Perspektywy pracy po kierunku It project management

Po ukończeniu studiów możesz podjąć pracę jako:

 • Kierownik projektu
 • Specjalista ds. zarządzania zespołem projektowym
 • Analityk biznesowy
 • Analityk systemowy
 • Manager-integrator IT w organizacji
 • Specjalista ds. wdrożenia i utrzymania informatycznych systemów zarządzania w organizacji
 • Inne stanowiska integrujące kompetencje managerskie z umiejętnością wykorzystania technik, technologii i systemów informatycznych
Kierunki pokrewne do kierunku It project management
Jakie uczelnie oferują kierunek It project management
W których miastach można studiować It project management

Poznań

Poznań
Uczelnie: 25
Kierunki: 341
Komentarze (0)
No comments found