Kultura w mediach i komunikacji

Studia na kierunku Kultura w mediach i komunikacji zapewniają pogłębioną wiedzę o praktykach kulturowych, ze szczególnym uwzględnieniem mediów i ich roli w komunikacji, o sposobie budowania wizerunku publicznego, stereotypu, mitu kulturowego oraz wdrażają do badań naukowych. Uczą korzystania ze specjalistycznych metod i narzędzi badawczych, potrzebnych do analizy i interpretacji tekstów kultury (w tym przekazów medialnych). Celem studiów jest rozwinięcie kompetencji społecznych, zwłaszcza dotyczących aktywnego uczestnictwa w kulturze, efektywnego współdziałania z różnymi środowiskami na rzecz kształtowania tożsamości lokalnej i narodowej oraz zachowania dziedzictwa kulturalnego regionu, kraju i Europy. Kształcimy absolwenta kreatywnego, z dobrą znajomością języka obcego, co pozwoli mu w przyszłości pełnić np. niezwykle użyteczną rolę negocjatora międzykulturowego.

Absolwent kierunku Kultura w mediach i komunikacji dzięki zorientowaniu kształcenia na mechanizmy komunikacyjne i medialne poznaje specjalistyczną terminologię kulturoznawczą, szczególnie w odniesieniu do mediów i procesów komunikacyjnych funkcjonujących w kulturze, oraz zaawansowane metody badawcze tekstów i instytucji kultury, przekazów i instytucji medialnych. Dzięki temu absolwent identyfikuje, rozumie i analizuje zjawiska oraz procesy kulturowe (zarówno współczesne, jak i dawne) występujące w mediach, a także w dyskursach publicznych, dobierając odpowiednie narzędzia badawcze, właściwe dla kulturoznawstwa i wiedzy o mediach oraz pozwalające na integrowanie perspektyw badawczych.

Absolwent studiów Kultura w mediach i komunikacji jest przygotowany do podjęcia dalszego kształcenia na studiach trzeciego stopnia i/lub podyplomowych, a także do prowadzenia badań naukowych. Może ubiegać się o pracę w ośrodkach kultury, administracji publicznej i instytucjach samorządowych; w sektorze kreatywnym: biurach promocji i public relations; reklamie; w mediach: prasie, radiu, telewizji i nowych mediach, w serwisach internetowych; firmach i przedsiębiorstwach w charakterze animatora kultury i organizatora spotkań międzykulturowych; w fundacjach i stowarzyszeniach kulturalnych: lokalnych, krajowych i międzynarodowych w charakterze specjalisty ds. komunikacji międzykulturowej, strategii komunikacyjnych w mediach, kreatora wizerunku.

Studia drugiego stopnia (w systemie stacjonarnym) kończą się uzyskaniem tytułu magistra. Student wybiera od pierwszego semestru (przy rekrutacji) jedną z dwóch specjalności:

  • film i nowe media w komunikacji kulturowej
  • teatr i promocja kultury widowisk.

Absolwent specjalności film i nowe media w komunikacji kulturowej (studia drugiego stopnia) posiada pogłębioną wiedzę z zakresu kultury filmowej, mediów audiowizualnych i nowych mediów. Zna terminologię z zakresu kultury i technologii, koncepcje „horyzontu optyki”, dokonuje analizy i interpretacji zjawisk filmowych i medialnych, swobodne porusza się po zjawiskach nowych mediów, rozpoznaje mechanizmy kulturowe (narracje mitologiczne) w tekstach medialnych.

Absolwent specjalności film i nowe media w komunikacji kulturowej jest przygotowany do pracy w instytucjach kultury i w instytucjach medialnych, w komunikacji publicznej, a także jako krytyk filmowy.

Absolwent specjalności teatr i promocja kultury widowisk (studia drugiego stopnia) posiada pogłębioną wiedzę z zakresu kultury widowisk, antropologii widowisk, performansu oraz teatrologii, zna historię i teorię performansu, formy teatru współczesnego, praktyki kulturowe podejmowane przez poszczególne grupy (etniczne czy społeczne), związki mitu i rytuału z kulturą widowisk, a także sposób oddziaływania nowych mediów na szeroko definiowane praktyki teatralne i performatywne. Absolwent dokonuje analizy i interpretacji współczesnych zjawisk teatralnych i performatywnych, tworzących je mechanizmów kulturowych. Poza tym zna techniki promowania szeroko rozumianej kultury widowisk.

Absolwent specjalności teatr i promocja kultury widowisk jest przygotowany do pracy w instytucjach kultury i w mediach, w instytucjach zajmujących się komunikacją publiczną, w obszarze krytyki teatralnej oraz w sektorze promocji form teatralnych

Jakie uczelnie oferują kierunek Kultura w mediach i komunikacji
W których miastach można studiować Kultura w mediach i komunikacji

Biała Podlaska

Biała Podlaska
Uczelnie: 1
Kierunki: 19

Białystok

Białystok
Uczelnie: 9
Kierunki: 96

Bielsko-Biała

Bielsko-Biała
Uczelnie: 6
Kierunki: 39

Bydgoszcz

Bydgoszcz
Uczelnie: 10
Kierunki: 160

Chełm

Chełm
Uczelnie: 3
Kierunki: 20

Ciechanów

Ciechanów
Uczelnie: 2
Kierunki: 13

Częstochowa

Częstochowa
Uczelnie: 6
Kierunki: 90

Elbląg

Elbląg
Uczelnie: 3
Kierunki: 20

Gdańsk

Gdańsk
Uczelnie: 16
Kierunki: 213

Gdynia

Gdynia
Uczelnie: 6
Kierunki: 44

Głogów

Głogów
Uczelnie: 1
Kierunki: 6

Gniezno

Gniezno
Uczelnie: 3
Kierunki: 16

Gorzów Wlkp.

Gorzów Wlkp.
Uczelnie: 3
Kierunki: 21

Jarosław

Jarosław
Uczelnie: 1
Kierunki: 18

Jelenia Góra

Jelenia Góra
Uczelnie: 2
Kierunki: 12

Kalisz

Kalisz
Uczelnie: 1
Kierunki: 22

Katowice

Katowice
Uczelnie: 17
Kierunki: 163

Kielce

Kielce
Uczelnie: 8
Kierunki: 92

Konin

Konin
Uczelnie: 3
Kierunki: 30

Koszalin

Koszalin
Uczelnie: 4
Kierunki: 36

Kraków

Kraków
Uczelnie: 29
Kierunki: 514

Krosno

Krosno
Uczelnie: 1
Kierunki: 19

Legnica

Legnica
Uczelnie: 3
Kierunki: 30

Leszno

Leszno
Uczelnie: 2
Kierunki: 20

Łódź

Łódź
Uczelnie: 26
Kierunki: 326

Łomża

Łomża
Uczelnie: 4
Kierunki: 25

Lublin

Lublin
Uczelnie: 10
Kierunki: 262

Nowy Sącz

Nowy Sącz
Uczelnie: 4
Kierunki: 30

Nowy Targ

Nowy Targ
Uczelnie: 1
Kierunki: 14

Nysa

Nysa
Uczelnie: 1
Kierunki: 12

Olsztyn

Olsztyn
Uczelnie: 5
Kierunki: 86

Opole

Opole
Uczelnie: 6
Kierunki: 97

Oświęcim

Oświęcim
Uczelnie: 1
Kierunki: 15

Piła

Piła
Uczelnie: 1
Kierunki: 12

Płock

Płock
Uczelnie: 3
Kierunki: 19

Poznań

Poznań
Uczelnie: 24
Kierunki: 339

Przemyśl

Przemyśl
Uczelnie: 3
Kierunki: 20

Racibórz

Racibórz
Uczelnie: 1
Kierunki: 14

Radom

Radom
Uczelnie: 7
Kierunki: 60

Rzeszów

Rzeszów
Uczelnie: 5
Kierunki: 106

Sanok

Sanok
Uczelnie: 1
Kierunki: 9

Śląsk

Śląsk
Uczelnie: 32
Kierunki: 271

Suwałki

Suwałki
Uczelnie: 1
Kierunki: 13

Szczecin

Szczecin
Uczelnie: 15
Kierunki: 186

Tarnobrzeg

Tarnobrzeg
Uczelnie: 1
Kierunki: 6

Tarnów

Tarnów
Uczelnie: 4
Kierunki: 34

Toruń

Toruń
Uczelnie: 4
Kierunki: 103

Trójmiasto

Trójmiasto
Uczelnie: 24
Kierunki: 268

Wałbrzych

Wałbrzych
Uczelnie: 2
Kierunki: 15

Wałcz

Wałcz
Uczelnie: 1
Kierunki: 8

Warszawa

Warszawa
Uczelnie: 73
Kierunki: 604

Włocławek

Włocławek
Uczelnie: 3
Kierunki: 30

Wrocław

Wrocław
Uczelnie: 27
Kierunki: 272

Zamość

Zamość
Uczelnie: 3
Kierunki: 16

Zielona Góra

Zielona Góra
Uczelnie: 3
Kierunki: 70
Komentarze (0)
No comments found