Liberal Arts and Sciences

Liberal Arts and Sciences to kierunek o charakterze interdyscyplinarnym.

Studenci mają szansę pogłębić wiedzę z wielu dziedzin oraz rozwinąć umiejętności ogólne.

Program korzeniami sięga do średniowiecza. U jego podstaw stoi ideał artes liberales, zgodnie z którym każda specjalizacja powinna opierać się na szerokiej wiedzy ogólnej oraz zespole uniwersalnych umiejętności. Tradycyjna listę siedmiu dyscyplin wykładanych w ramach tej koncepcji została uzupełniona o nowsze dziedziny wiedzy: fizykę, biologię, historię czy psychologię.

Przez trzy lata student zapoznaje się z przekrojowym obrazem współczesnej nauki, który obejmuje zarówno humanistykę jak i nauki eksperymentalne. Towarzyszy temu rozwój kompetencji takich jak przemawianie, logiczne myślenie czy praca w zespole.

Kształcenie na kierunku ma wyposażyć studentów w umiejętności pozwalające stawić czoła wyzwaniom współczesnego, dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.Dla kogo studia na kierunku Liberal Arts and Sciences

Studia na kierunku Liberal Arts and Sciences dedykowane są osobom, które ciągle poszukują swojej pasji, obszaru szczególnych zainteresowań lub ich plany kształcenia nie mieszczą się ramach jednej specjalizacji.

Program kształcenia studentów na kierunku Liberal Arts and Sciences

W programie studiów znajdą się przedmioty m.in. z obszaru takich dziedzin naukowych jak:

  • matematyka
  • fizyka
  • astronomia
  • biologia
  • historia
  • psychologia.
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Liberal Arts and Sciences

Podczas rekrutacji punktowane są:

  • język polski
  • język obcy
  • dowolny inny przedmiot.

Kandydaci odbywają także rozmowę kwalifikacyjną na jeden z dwóch zgłoszonych przez kandydata tematów.

Perspektywy pracy po kierunku Liberal Arts and Sciences

Celem kształcenia jest rozwinięcie zmysłu poszukiwania prawdy oraz kompleksowe spojrzenie na świat. Formuła studiów Liberal Arts and Sciences pozwala absolwentom stawić czoła wyzwaniom współczesnego, dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.

Kierunki pokrewne do kierunku Liberal Arts and Sciences
Jakie uczelnie oferują kierunek Liberal Arts and Sciences
Total 1 item.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1
+48 (61) 829 40 00,
W których miastach można studiować Liberal Arts and Sciences

Poznań

Poznań
Uczelnie: 25
Kierunki: 341
Komentarze (0)
No comments found