Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne

Studia na kierunku Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne mają za zadanie zapoznanie studentów z możliwościami wykorzystywania narzędzi statystycznych, ekonometrycznych oraz badań operacyjnych w ekonomii biznesu.

Słuchacze zapoznają się z ekonomicznymi podstawami funkcjonowania gospodarki, firm i konsumenta, poznają zadania systemu informacyjnego we współczesnych firmach oraz możliwości ich zastosowania w praktyce.W trakcie studiów zdobywa się ogólną wiedzę z zakresu ekonomii i zarządzania, poznaje metody i techniki analizy ilościowej oraz kształci umiejętność wykorzystania ich w praktyce.

Studenci uczą się rozwiązywania problemów makro- i mikroekonomicznych z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi, w tym nowoczesnych technologii informatycznych.

Absolwent kierunku Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne po ukończeniu studiów może znaleźć zatrudnienie w: instytucjach finansowych jako analitycy finansowi,instytucjach ubezpieczeniowych przy zarządzaniu funduszami,bankach,dziale marketingu,dziale human resourses (HR),dziale public relations (PR).

Jakie uczelnie oferują kierunek Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne
W których miastach można studiować Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne

Warszawa

Warszawa
Uczelnie: 73
Kierunki: 604
Komentarze (0)
No comments found