Międzywydziałowe studia matematyczno-przyrodnicze

Na Międzywydziałowych Studiach Matematyczno-Przyrodniczych kształcą się na nich osoby o szerokich zainteresowaniach i interdyscyplinarnych uzdolnieniach w dziedzinie nauk matematycznych i przyrodniczych.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Total 2 items.

Komentarze (0)

No comments found