Militarystyka historyczna

Militarystyka historyczna to szczególna propozycja edukacyjna dedykowana tym kandydatom na studia, którzy interesują się problematyką obronności, bezpieczeństwa, historią wojskowości, uzbrojenia i konfliktów zbrojnych.

Decydując się na studia o kierunku Militarystyka historyczna student ma do wyboru najczęściej dwie specjalizacje:

  • Bezpieczeństwo militarne we współczesnym świecie
  • Wojskowe dziedzictwo kulturowe.

W programie kształcenia na kierunku Militarystyka historyczna przewidziano takie obszary tematyczne, jak: geografia wojenna, falerystyka oraz leksykologia, bronioznawstwo i munduroznawstwo, ceremoniał w Wojsku Polskim, a także związane z nim tradycje i zwyczaje, historia wojen i wojskowości, wojska lądowe, siły morskie, lotnictwo wojskowe, siły policyjne i porządkowe, terroryzm, siły policyjne i porządkowe.

Jaka praca po kierunku Militarystyka historyczna?

Absolwenci opisywanych studiów mogą znaleźć zatrudnienie w instytucjach i ośrodkach zajmujących się bezpieczeństwem państwa, muzealnictwie i regionalnych ośrodkach promocji turystycznej, jednostkach administracji rządowej i samorządowej, ośrodkach naukowych i wychowawczych, zajmujących się kształtowaniem świadomości patriotycznej i obronnej.

Jakie uczelnie oferują kierunek Militarystyka historyczna

W których miastach można studiować Militarystyka historyczna

Kielce

Uczelnie: 9
Kierunki: 108

Komentarze (0)

No comments found