Nanotechnologia i technologie procesów materiałowych (makrokierunek)

Studenci makrokierunku nanotechnologie i technologie procesów materiałowych zdobywają wiedzę z zakresu fizyki, nauk chemicznych, nauk technicznych oraz chemicznych procesów technologicznych. Studenci poznają obowiązujące w przemyśle chemicznym przepisy prawne i etyczne. Są przygotowani do działania zgodnie z wymogami ochrony środowiska, do pracy na stanowiskach związanych z organizacją i prowadzeniem procesów produkcyjnych, prowadzeniem badań analitycznych oraz do współpracy ze specjalistami z różnych dziedzin i kierowania zespołami ludzkimi.

Na makrokierunku nanotechnologie i technologie procesów materiałowych studenci poznają: podstawy technologii polimerów, modelowanie molekularne nanostruktur, mechanika, chemia organiczna, chemia analityczna, projektowanie wybranych materiałów, fizykochemia materiałów, materiały kompozytowe, technologia ledowa, inżynieria reaktorów chemicznych, fizyka współczesna, metody numeryczne.

Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku studiów

Absolwenci makrokierunku nanotechnologie i technologie procesów materiałowych są przygotowani do pracy w laboratoriach przemysłowych, badawczo-rozwojowych, diagnostycznych i naukowych. Znajdą zatrudnienie wszędzie tam, gdzie potrzebny jest szeroki zakres wiedzy z obszaru zagadnień związanych z technologiami i nanotechnologiami.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

No results found.

Komentarze (0)

No comments found