Nauka o policji

Studia pierwszego stopnia na kierunku Nauka o Policji adresowane są do tych kandydatów, którzy wiążą swoje plany zawodowe ze służbą w Policji.

Studia trwają 4 lata i są prowadzone w formie stacjonarnej w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. W trakcie pierwszego roku studiów studenci uzyskają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu szkolenia zawodowego podstawowego.

Będą realizować także praktyki zawodowe w jednostkach terenowych Policji. Cele kształcenia i kompetencje, które uzyskają absolwenci, będą odnosić się do wiedzy, postaw oraz umiejętności stosowania w praktyce zdobytej wiedzy między innymi z zakresu przepisów prawnych, języków obcych, nowych technologii informatycznych, taktyk i technik interwencji oraz technik kryminalistycznych.

Absolwent kierunku Nauka o Policji otrzyma tytuł zawodowy licencjata. Ukończenie studiów pozwala na przystąpienie do egzaminu oficerskiego, którego pozytywny wynik będzie stanowił podstawę do mianowania na pierwszy stopień oficerski w korpusie oficerów młodszych Policji.

Absolwent studiów nabędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje do wykonywania zadań służbowych na specjalistycznych oraz samodzielnych stanowiskach służbowych, na niższych szczeblach kierowniczych oraz podstawowych stanowiskach zarządzania jednostkami Policji, a w perspektywie także na najwyższych stanowiskach kierowniczych w Policji.

Jakie uczelnie oferują kierunek Nauka o policji
W których miastach można studiować Nauka o policji
No results found.
Komentarze (0)
No comments found