Ochrona zdrowia roślin

Ochrona zdrowia roślin to kierunek studiów adresowany do tych osób, które interesują się botaniką, ochroną środowiska, uprawą roślin, szeroko rozumianą przyrodą.

Wybierając studia na tym kierunku, w przyszłości będziesz zajmować się zagadnieniami związanymi z produkcją roślinną, projektować nowoczesne rozwiązania wspierające jej rozwój, poszerzać wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i wykorzystywać ją w praktyce.

W programie studiów nie zabraknie zagadnień z chemii i biologii. Na zajęciach poznasz: gleboznawstwo, fizjologię i genetykę roślin, entomologię i fitopatologię, rośliny uprawne, sadownictwo, choroby drzew i krzewów. Poznasz ekologiczne metody uprawy roślin oraz wyzwania stojące przed sadownictwem. Przyjrzysz się nowoczesnym trendom dotyczącym produkcji roślinnej: kulturom in vitro, roślinom transgenicznym, technikom rozmnażania.

Dzięki studiom na kierunku Ochrona zdrowia roślin zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • podstaw chemii i biologii
 • biochemii i fizjologii roślin
 • genetycznych podstaw doskonalenia roślin
 • entomologii w kontekście ochrony i uprawy roślinna
 • biologii gleby i gleboznawstwa
 • koncepcji i narzędzi monitorowania organizmów szkodliwych i innych zagrożeń dla uprawy roślin
 • niechemicznych i chemicznych metod zwalczania szkodników
 • eksploatacji urządzeń stosowanych w ochronie roślin
 • fitopatologii, czyli wiedzy o chorobach roślin
 • ekologicznych metod uprawnych
 • specyfiki i problemów ekosystemu leśnego – chorób drzew i krzewów leśnych, analiz populacji grzybów i owadów
 • innowacyjnych metod stosowanych we współczesnej produkcji roślinnej, takich jak in vitro, mikrorozmnażanie czy tworzenie roślin transgenicznych
 • podstaw prawa i ekonomii
 • podstaw marketingu

Gdzie i jaka praca na kierunku Ochrona zdrowia roślin?

Kończąc studia masz kompetencje, aby prowadzić własną działalność gospodarczą w postaci produkcji roślinnej. Możesz pracować jako specjalista w firmach zajmujących się ochroną roślin. Innym miejsce zatrudnienia mogą być placówki, zajmujące się dystrybucją pestycydów, handlem nasionami, a także ogrody botaniczne czy centra ogrodnicze.

Jako specjalista ds. ochrony zdrowia roślin możesz pracować jako:

 • właściciel gospodarstwa rolnego opartego na produkcji roślinnej
 • pracownik w przedsiębiorstwach zajmujących się ochroną roślin
 • specjalista w firmach zajmujących się dystrybucją pestycydów, handlem nasionami
 • ekspert w centrach ogrodniczych i ogrodach botanicznych
 • przedstawiciel instytucji Unii Europejskiej, odpowiedzialny za nadzór systemów porządkujących produkcję roślinną
 • członek zespołów naukowo-badawczych.
Jakie uczelnie oferują kierunek Ochrona zdrowia roślin
W których miastach można studiować Ochrona zdrowia roślin

Warszawa

Warszawa
Uczelnie: 73
Kierunki: 607
Komentarze (0)
No comments found