Okcydentalistyka

Okcydentalistyka jest on miksem europeistyki i kulturoznawstwa.

Studenci okcydentalistyki będą zajmować się specyfiką kultury zachodniej i to w szerokim rozumieniu. Okscydentalistyka to studia interdyscyplinarne, które mają w swoim kręgu zainteresowań nie tylko film czy malarstwo, lecz także gospodarkę, naukę czy prawo.

Nauczanie będzie przebiegać nie liniowo: od starożytności do współczesności, jak ma to miejsce na wielu kierunkach humanistycznych, ale problemowo. Będzie można uczyć się o przewrotach technologicznych, sztuce argumentacji albo kulturze masowej. To, co to dokładnie będzie, zależy od studenta.

Kierunek okcydentalistyka ma przełamywać podział na teorię i praktykę. Student ma zdobywać wiedzę nie po to, by czarować egzaminatora znajomością definicji, ale by ją rzeczywiście wykorzystać.

Każde zajęcia będą kończyć się projektem. Dzięki temu oprócz dyplomu student będzie mógł stworzyć rodzaj portfolio ze spisem projektów, które zrealizował podczas studiów. Wykładowcami na kierunku okcydentalistyka są pracownicy naukowi nauczający m.in. na historii, filozofii, etnologii, kulturoznawstwie i historii sztuki.

Jakie uczelnie oferują kierunek Okcydentalistyka

Total 1 item.

W których miastach można studiować Okcydentalistyka

Łódź

Uczelnie: 24
Kierunki: 275

Komentarze (0)

No comments found