Przedsiębiorczość i inwestycje

Kierunek Przedsiębiorczość i inwestycje ma na celu przekazanie wiedzy z zakresu ekonomii, nauk o zarządzaniu i pokrewnych dyscyplin naukowych oraz rozwijanie umiejętności praktycznych w zakresie prowadzenia małego przedsiębiorstwa, rozwijania biznesu rodzinnego lub rozwijania kariery lokalnego lidera - kreatora przedsięwzięć gospodarczych i inicjatyw w lokalnej społeczności.

Absolwenci kierunku krytycznie analizują zjawiska i procesy ekonomiczne oraz posługują się metodami i technikami niezbędnymi do rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie z wykorzystywaniem instrumentów, metod, narzędzi analitycznych i organizatorskich. Absolwenci są przygotowani do realizacji własnych pomysłów biznesowych w formie małej firmy. Uzyskują kompetencje w zakresie założenia własnej działalności gospodarczej, a także nabywają umiejętności jej prowadzenia (kierowania) w skali lokalnej, krajowej lub międzynarodowej.

Profil kształcenia na kierunku przedsiębiorczość i inwestycje jest praktyczny, co oznacza że obejmuje moduły zajęć służące zdobywaniu przez studenta umiejętności praktycznych, istotnych na rynku pracy. Wiedza zdobywana na kierunku przedsiębiorczość i inwestycje ma charakter aplikacyjny, zawiera koncepcje, metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, wyjaśniające powstawanie, rozwój i współpracę organizacji i pozwalające opisywać organizacje oraz procesy w nich i między nimi zachodzące.

Absolwent kierunku przedsiębiorczość i inwestycje jest przygotowany do założenia i rozwijania własnego biznesu, przejęcia biznesu rodzinnego, pracy na stanowiskach kierowniczych i specjalistycznych w małych i średnich przedsiębiorstwach, w firmach konsultingowych i innych organizacjach typu instytucje wspierania przedsiębiorczości. Może także pełnić rolę lidera przedsiębiorczości lokalnej np. na wsi, w małej miejscowości. Profil praktyczny umożliwia kształcenie pod kątem oczekiwań pracodawców i z udziałem praktyków - przedsiębiorców, menedżerów i specjalistów. W programie kształcenia wzięto pod uwagę możliwość samozatrudnienia lub zatrudnienia od razu po zakończeniu studiów.

Jakie uczelnie oferują kierunek Przedsiębiorczość i inwestycje
Total 1 item.
W których miastach można studiować Przedsiębiorczość i inwestycje

Szczecin

Szczecin
Uczelnie: 15
Kierunki: 186
Komentarze (1)
  • Michu

    Studiuje ktoś przedsiębiorczość i inwestycje? Jak tam jest opłaca się fatygować ponad 200km?
    11/7/15