Przyroda

Studia na kierunku przyroda skierowane są do absolwentów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowanych naukami przyrodniczymi, szukających pogłębienia kompetencji badawczych, pragnących swobodnie poruszać się w różnych obszarach fizyki, chemii, biologii.

Kluczowe znaczenie dla integrowania wiedzy przyrodniczej należy do laboratorium przyrodniczego. Student przyrody uczy się holistycznie rozpatrywać przyrodę jako system współzależności. Poznaje procesy kształtujące funkcjonowanie przyrody oraz system przyroda - człowiek. Zaznajamia się z metodologią badań przyrodniczych i uczy się obsługiwać aparaturę badawczą. Zdobywa umiejętność analizy zjawisk zachodzących w przyrodzie.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

  • specjalność nauczycielska
  • zarządzanie projektami środowiskowymi
  • animacja kultury przyrodniczej
  • biologia
  • chemia
  • fizyka
  • ochrona środowiska

Studia przyrodnicze przygotowują absolwenta do pracy w: szkolnictwie, instytucjach badawczych, laboratoriach kontrolnych i diagnostycznych, instytucjach zajmujących się środowiskiem przyrodniczym, jego kształtowaniem i ochroną, pozarządowych centrach edukacji środowiskowej i ekologicznej, parkach krajobrazowych, samorządach terytorialnych, wojewódzkich służbach ochrony środowiska, środkach masowego przekazu i instytucjach prowadzących edukację środowiskową.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

No results found.

Komentarze (0)

No comments found