Rozwój regionalny i fundusze europejskie

Studia na kierunku Rozwój regionalny i fundusze europejskie to odpowiedź na zmieniające się realia rynku pracy, gospodarki, sytuacji międzynarodowej.

Studenci zdobędą wiedzę i umiejętności w obszarach: zdobywanie funduszy europejskich, przygotowanie i obsługa projektów, przygotowanie do zarządzania rozwojem regionalnym i sferą publiczną, przygotowanie do udziału w konsultacjach społecznych. Studia te przygotowuje do pełnienia ważnych funkcji w administracji europejskiej.

W trakcie studiów na kierunku Rozwój regionalny i fundusze europejskie słuchacze nauczą się przygotowywać projekty i pisać wnioski o dofinansowanie z funduszy europejskich oraz myśleć i działać w sposób kreatywny, innowacyjny, przedsiębiorczy, wykorzystując fundusze europejskie. Poznają mechanizmy działania organów administracji publicznej i instytucji unijnych oraz podstawy dokumentacji finansowo-księgowej i jej obiegu w odniesieniu do funduszy unijnych.

Gdzie i jaka praca po kierunku Rozwój regionalny i fundusze europejskie?

Po opisywanych studiach absolwenci mogą pracować w:
  • urzędach administracji rządowej i samorządowej: w jednostkach zajmujących się pozyskiwaniem funduszy z Unii Europejskiej i planowaniem rozwoju lokalnego oraz regionalnego,
  • instytucjach i organizacjach zwią­zanych z integracją europejską,
  • instytucjach zajmujących się pozyskiwaniem funduszy europejskich,
  • urzędach i instytucjach Unii Europejskiej,
  • sektorze prywatnym jako specjali­ści od pozyskiwania funduszy europejskich.

Jakie uczelnie oferują kierunek Rozwój regionalny i fundusze europejskie

Total 1 item.

W których miastach można studiować Rozwój regionalny i fundusze europejskie

Szczecin

Uczelnie: 15
Kierunki: 200

Komentarze (0)

No comments found