Studia nad Azją Południowo-Wschodnią

Obserwujemy rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z obszarów Azji Wschodniej oraz Południowej. Światowe trendy wskazują, że za parę lat najbardziej pożądani będą eksperci zajmujący się Azją Południowo-Wschodnią, a przede wszystkim: Indonezją, Singapurem, Tajlandią oraz Wietnamem.

Studia nad Azją Południowo-Wschodnią są odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku i mają na celu wykształcenie wysokiej klasy specjalistów, znających doskonale reguły rządzące rynkiem azjatyckim.

Ta propozycja edukacyjna jest oryginalnym połączeniem efektywnego nauczania języków bahasa lub wietnamskiego (480 godzin) wraz z całym wachlarzem zagadnień społecznych, ekonomicznych i kulturowych Dalekiego Wschodu ze szczególnym podkreśleniem roli Azji Południowo-Wschodniej.

Podczas studiów nad Azją Południowo-Wschodnią student poznają region azjatycki w płaszczyźnie historycznej, filozoficznej i religijnej, a także mechanizmy polityki i gospodarki.

Od kandydatów wymagana jest znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na udział w zajęciach dydaktycznych i lekturę tekstów naukowych. Studia można podjąć bez znajomości języka orientalnego, ponieważ program umożliwia naukę od podstaw.

Gdzie praca po Studiach nad Azją Południowo-Wschodnią?

Absolwenci mogą podjąć pracę w administracji rządowej każdego szczebla, lokalnych instytucjach samorządowych, placówkach aktywności kulturalnej, w sektorze prywatnym: mediach, agencjach badań rynkowych, reklamowych i public relations. Miejsca pracy czekają w stowarzyszeniach, fundacjach i organizacjach związanych z promowaniem kultury, biznesu, edukacji, komunikacji, turystyki, handlu.

Uzyskane kwalifikacje umożliwiają pracę w środowisku międzynarodowym, zarówno w kraju, jak i za granicą. Ułatwiają także prowadzenie własnej działalności gospodarczej ukierunkowanej na współpracę z krajami regionu.


Jakie uczelnie oferują kierunek Studia nad Azją Południowo-Wschodnią
Total 1 item.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24
+48 (12) 663 14 01, 663 14 08,
W których miastach można studiować Studia nad Azją Południowo-Wschodnią

Kraków

Kraków
Uczelnie: 29
Kierunki: 512
Komentarze (0)
No comments found