Studia nad Indiami i Azją Południową

Studia nad Indiami i Azją Południową służą pozyskaniu wiedzy na temat zagadnień społecznych, historycznych, religijnych, a także poznaniu mechanizmów polityki i ekonomii na obszarze Indii i Azji Południowej.

W programie Studiów nad Indiami i Azją Południową przewidziano następujące zagadnienia: przedmioty: historia filozofii, historia subkontynentu indyjskiego, lektorat języka hindi, cywilizacja indyjska, środowisko geograficzne Dalekiego Wschodu, buddyzm, podziały etniczne i kastowe w Azji Południowej, historia Indii XX wieku, metody i techniki badań społecznych, sztuki Indii i Azji Południowej, zarządzanie międzykulturowe, zarys historii Azji Południowo-Wschodniej, orientalizm.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci kierunku Studia nad Indiami i Azją Południową na Uniwersytecie Jagiellońskim będą mogli wykorzystać w administracji rządowej każdego szczebla, lokalnych instytucjach samorządowych, różnych instytucjach aktywności kulturalnej, mediach, agencjach badań rynkowych, agencjach Public Relations, stowarzyszeniach, fundacjach i organizacjach związanych z promowaniem kultury, biznesu, edukacji, komunikacji.

Gdzie praca po kierunku Studia nad Indiami i Azją Południową?

Absolwenci opisywanych studiów znajdą zatrudnienie w:

  • administracji rządowej i lokalnych instytucjach samorządowych,
  • instytucjach aktywności kulturalnej,
  • mediach i agencjach badań rynkowych,
  • agencjach Public Relations,
  • stowarzyszeniach i fundacjach i organizacjach związanych z promowaniem kultury, biznesu, edukacji, komunikacji, turystyki, handlu.
Jakie uczelnie oferują kierunek Studia nad Indiami i Azją Południową
Total 1 item.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24
+48 (12) 663 14 01, 663 14 08,
W których miastach można studiować Studia nad Indiami i Azją Południową

Kraków

Kraków
Uczelnie: 29
Kierunki: 512
Komentarze (0)
No comments found