Studia pisarskie

Studia pisarskie mają na celu przygotowanie do zawodu literata oraz twórczej aktywności w sferze kultury artystycznej i medialnej.

Przedmiotem nauczania jest wiedza na temat procesu twórczego, form wypowiedzi literackich i paraliterackich, instytucji literackich, literatury współczesnej, interpretacji tekstu, jak również zespół umiejętności wypowiadania się w formach literackich i paraliterackich.

Studia pisarskie dostarczą absolwentom:

  • podstawowej wiedzy niezbędnej do identyfikowania dzieł literackich i krytycznoliterackich,
  • umiejętności opisu, analizy, interpretacji oraz wartościowania cudzych dzieł literackich i krytycznoliterackich, a także tworzenia własnych form pisarskich,
  • kompetencji społecznych istotnych dla wykonywania zawodów związanych z tworzeniem dzieł literackich i krytycznoliterackich oraz udziałem w życiu kulturalnym.

Jaka praca po studiach pisarskich?

Absolwenci studiów pisarskich mogą podjąć zatrudnienie w zawodach, w których konieczna jest znajomość sztuki pisarskiej, np. w zawodzie pisarza, scenarzysty, blogera, reportażysty. Mogą pracować w charakterze krytyka artystycznego, eseisty, redaktora w czasopismach i mediach internetowych. Potencjalne miejsca pracy to wydawnictwa literackie, teatr, radio, telewizja, domy kultury.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 1 rekord.
70-453 Szczecin , al. Papieża Jana Pawła II 22a
+48 (91) 444 11 60, 91 444 11 64,

Komentarze (0)

Brak komentarzy